Le feiceáil anois: Trasnaíocht Crainn Féach gach Rud

Má bhíonn boinn na gcrann cruach leictreachais nó na gcuaillí dúbailte adhmaid ag cur isteach ar do chuid cleachtais ó lá go lá tá tú i dteideal íocaíocht chúitimh a fháil. Ní bhaineann sé seo le cuaillí singile adhmaid.
Déantar íocaíochtaí sa chéad ráithe gach bhliain i gcás línte leictreachais 38KV nó níos mó. Déantar na híocaíochtaí trí ríomhaistriú airgid go díreach isteach i do chuntas bainc.

Íoslódáil an Foirm Éilimh um Chúiteamh Crainn (PDF | 184 KB) nó glaoigh ar 1850 372 757 nó ar +353 21 2386555 chun cóip a iarradh.

Seol an fhoirm chomhlánaithe, mar aon le léarscáil Suirbhéireachta Ordanáis de do chuid talún, chuig:

Rannóg Riaracháin na gCrann
ESB Networks CGA
Bosca PO 29
Carraig an Chaisleáin
Baile Átha Luain
Saorphost
Co. na hIarmhí

Íoslódáil an Fhoirm Threorach um Íocaíocht Chúitimh Chrainn (PDF | 106 KB) nó glaoigh ar 1850 372 757 nó ar +353 21 2386555 chun cóip a iarraidh. 

Seol an fhoirm chomhlánaithe chuig:

Rannóg Riaracháin na gCrann
ESB Networks CGA
Bosca PO 29
Carraig an Chaisleáin
Baile Átha Luain
Saorphost
Co. na hIarmhí
Cuid de Chód cleachtais ESB iad na rátaí maidir le Trasnaíocht Crainn agus rinneadh caibidlíocht agus comhaontú fúthu leis na heagraíochtaí móra talmhaíochta mar Fheirmeoirí Aontaithe na hÉireann. Nuashonraítear na rátaí sin gach bliain i gcomhar leis an bPraghasinnéacs Tomhaltóirí.
Bíonn an chuid is mó de na híocaíochtaí cúitimh a dhéantar le húinéirí talún bunaithe ar dhoiciméad dar teideal "Cód Cleachtais maidir le Suirbhéireacht, Thógáil agus Chothabháil Línte Lastuas i bhfianaise Cearta Úinéirí Talún".

Seol Foirm Treorach um Íocaíocht Cúiteamh Crainn chomhlánaithe chuig:

Rannóg Riaracháin na gCrann
ESB Networks
Bosca PO 29
Carraig an Chaisleáin
Baile Átha Luain
Co. na hIarmhí

 

Cuir glao ar 1850 372 757 nó ar +353 21 2386555 chun cóip a iarraidh. 

Caithfidh ainm an Deontóra agus ainm an chuntais bainc a bheith mar a chéile agus mura bhfuil siad amhlaidh ní mór Foirm Éilimh um Chúiteamh Crainn  a chomhlánú freisin.

Beidh uimhir an Deontóra ar aon chomhfhreagras a fuair tú ó ESB Networks.

Sea, cuirfimid. Leanfaimid na treoirlínte atá sa Cód Cleachtais maidir le rochtain ar thalamh agus/nó ar áitribh (PDF 106KB)

Nó cuir glao ar 1850 372 757 nó ar +353 21 2386555 chun cóip a iarraidh.