Le feiceáil anois: Íocaíocht a dhéanamh Féach gach Rud

Seol do sheic, dréacht bainc nó ordú poist chuig:

Rannóg na gCuntas Infhála
ESB Networks
Bóthar an tSáirséalaigh
Wilton
Corcaigh

Éire

 

Tá sé an-tábhachtach an comhdhuille ón Sonraisc a sheoladh le d'íocaíocht.
  • Beidh ort d'uimhir chuntais chonartha a bheith agat. Tá sí sin le feiceáil ar bharr do sonraisc.
  • Ina theannta sin, luaigh na 8 ndigit dheireanacha d’uimhir an tsonraisc (atá ag barr an tsonraisc ar dheis).
  • Beidh ort sonraí bainc ESB Networks a bheith agat freisin:
    IBAN: IE 35AIBK 9320 8681 9005 90 BIC Code: AIB KIE 2D

Is féidir leat é a sheoladh mar ríomhphost chuig:

fin.ops.otc1@esb.ie