Le feiceáil anois: Iarratas Féach gach Rud

Teastóidh an méid seo: 

  • Ainm
  • Seoladh an tSuímh
  • Seoladh Comhfhreagrais
  • Seoladh Ríomhphoist
  • Uimhir Teagmhála Fóin
  • Tá sé éigeantach léarscáil Suirbhéireachta Ordanáis (Scála 1:2500 Tuaithe, 1:1000 Uirbeach) a chur ar fáil agus do shuíomh marcáilte go soiléir i ndearg, agus léarscáil den Phlean Suímh (scála 1:100-1:500). Is iad seo na léarscáileanna céanna a theastaíonn chun cead pleanála a fháil. Cinntigh go bhfuil imlíne shoiléir i ndearg ar d’fhoirgneamh ar na léarscáileanna seo. Féadtar léarscáileanna a ordú ar www.osi.ie
  • Comhordanáidí suímh de láthair chruinn gheografach d’áitribh
  • Acmhainn leictreachais a naisc a theastaíonn uait agus sonraí faoi aon lóid throma, amhail teaschaidéil. Déan teagmháil le do Chonraitheoir Leictreachais le cinntiú go gcuirimid soláthar dóthanach ar fáil
Féadtar d’fhoirm iarratais a shábháil agus teacht ar ais chuici. Sábhálfar an fhaisnéis a chuir tú isteach ar na rannáin chomhlánaithe atá críochnaithe agat.
If you want to update contact information including contact email address for a job in progress go to My Applications and Track your connection.
I gcás léarscáil Suirbhéireachta Ordanáis, teastaíonn scála 1:2500 le haghaidh áiteanna cónaithe tuaithe agus 1:1000 le haghaidh áiteanna cónaithe uirbeacha.

I gcás Plean Suímh, teastaíonn scála 1:100 le haghaidh áiteanna cónaithe tuaithe agus 1:500 le haghaidh áiteanna cónaithe uirbeacha.
Molaimid teagmháil a dhéanamh le do Chonraitheoir Leictreachais, agus beidh sé nó sí in ann comhairle a chur ort faoi do riachtanais acmhainne/kVA.
Déan teagmháil le do rogha soláthraí leictreachais le haghaidh tuilleadh eolais. Tá liosta soláthraithe ar fáil ar https://gaeilge.cru.ie/.
Molaimid labhairt le do Chonraitheoir Leictreachais sula gcomhlánaíonn tú an rannán Acmhainn an Naisc den fhoirm le cinntiú go gcuirimid soláthar dóthanach ar fáil duit.

Beidh do Chonraitheoir Leictreachais in ann comhairle a chur ort maidir leis na riachtanais acmhainne/kVA le haghaidh d’áitribh.
Féadann. Féadtar cur isteach ar naisc iomadúla le clárú aonair amháin. Nuair a bheidh tú cláraithe, comhlánaigh an chéad fhoirm iarratais.
Ní fhéadtar iarratas ar líne a dhéanamh ar nasc le haghaidh gineadóra. Le haghaidh tuilleadh eolais ar chur isteach ar nasc le haghaidh gineadóra, féach at https://www.esbnetworks.ie/ga/naisc-nua/naisc-le-gineadóirí/forbhreathnú
Naisc Bhaile is ea naisc níos lú ná 29kVA. Naisc Tráchtála is ea naisc níos mó ná 29kVA.