Ní féidir. Ní mholaimid leictreoirí faoi leith. Is féidir leat dul i dteagmháil le comhlachtaí rialála leictreoirí mar ECSSA nó RECI chun liosta dá gcomhaltaí a fháil nó dul go dtí Safe Electric.
Tá creidmheas éigeandála ceaptha chun am a thabhairt duit breisiú creidmheasa a cheannach. Déanfaidh an méadar an leictreachas a dhínascadh go huathoibríoch nuair a bheidh an creidmheas go léir ídithe. Tabhair faoi deara nach ndéanfaidh do mhéadar é a dhícheangal i rith amanna nuair a bheidh "Creidmheas cairdiúil” i bhfeidhm.                                      

Luan - Déardaoin:

Idir 4pm – 9am an chéad mhaidin eile (5pm - 10am i rith am Samhraidh)      

Aoine - Luan: 

Ó 4pm ar an Aoine go 9am ar an Luan (5pm – 10am i rith am Samhraidh)

Laethanta Saoire poiblí: Oíche Nollag, Lá Nollag, Lá Fhéile Stiofáin, Oíche Chinn Bliana, Lá Caille agus Lá Fhéile Pádraig

Is féidir. Déan teagmháil leis an Láithreán Lárnach ar 1850 928 960 nó ar +353 (0) 1 8582060 le sonraí a fháil faoi na téarmaí agus na coinníollacha a bhaineann leis an tseirbhís seo.
Ní féidir linn léarscáileanna a chur ar fáil lena mbailiú ach i gcásanna éigeandála AMHÁIN. Cuir glao ar l 1850 928 960 nó ar +353 (0) 1 8582060 chun é sin a eagrú. Ní bhíonn an tseirbhís seo ar fáil ach ó Luan go hAoine amháin.
Cuir 10 lá san áireamh don seachadadh.
Cuirtear gach léarscáil de chuid ESB sa phost chuig an seoladh a luadh. Is féidir linn níos mó ná cóip amháin a chur ar fáil ach é sin a iarraidh. Téigh chuig Obair Bhainte agus Tochailte le tuilleadh eolais a fháil.
Tabharfaidh an léitheoir méadair cuairt ort fós chun an príomh-mhéadar a léamh.

Cuir sonraí faoi shuíomh an láithreáin agus léarscáil tríd an bhfacs chuig 01 6388169 nó seol an t-eolas i bhformáid PDF chuig dig@esb.ie

Is féidir leat na sonraí a chur tríd an bpost chuig an seoladh seo a leanas chomh maith:

ESB Networks
Oifig an Láithreáin Lárnaigh
Bóthar Theampall Mhaighréide
Fionnghlas
Baile Átha Cliath 11.