Sea, cuirfimid. Leanfaimid na treoirlínte atá sa Cód Cleachtais maidir le rochtain ar thalamh agus/nó ar áitribh (PDF 106KB)

Nó cuir glao ar 1850 372 757 nó ar +353 21 2386555 chun cóip a iarraidh.

Ciallaíonn sé seo go bhfuil rud éigin mícheart. Cuir glao orainn ag 1850 372 999 nó ag +353 21 2382410 chun glaoch amach a logáil. 
Ciallaíonn sé sin gur cuireadh an cód isteach go mícheart cúig huaire. Fan go n-imíonn an teachtaireacht agus ansin cuir isteach an cód ceart.
Beidh uimhir an Deontóra ar aon chomhfhreagras a fuair tú ó ESB Networks.
Ciallaíonn sé sin go bhfuil deireadh tagtha leis an gcumarsáid idir méarchlár an chustaiméara agus an méadar. Bain triail as é a phlugáil isteach i soicéad eile.

Seol Foirm Treorach um Íocaíocht Cúiteamh Crainn chomhlánaithe chuig:

Rannóg Riaracháin na gCrann
ESB Networks
Bosca PO 29
Carraig an Chaisleáin
Baile Átha Luain
Co. na hIarmhí

 

Cuir glao ar 1850 372 757 nó ar +353 21 2386555 chun cóip a iarraidh. 

Caithfidh ainm an Deontóra agus ainm an chuntais bainc a bheith mar a chéile agus mura bhfuil siad amhlaidh ní mór Foirm Éilimh um Chúiteamh Crainn  a chomhlánú freisin.

Níor cuireadh isteach an cód ceart um breisiú creidmheasa nó níl an méadar socruithe sa mhód íoc-mar-a-úsáidtear.
Tá an creidmheas uasta curtha isteach sa mhéadar agus ní féidir leis cód um breisiú creidmheasa a ghlacadh ag an am sin.
Bíonn an chuid is mó de na híocaíochtaí cúitimh a dhéantar le húinéirí talún bunaithe ar dhoiciméad dar teideal "Cód Cleachtais maidir le Suirbhéireacht, Thógáil agus Chothabháil Línte Lastuas i bhfianaise Cearta Úinéirí Talún".
Iontráladh an cód um breisiú creidmheasa cheana. Ní cheadaíonn an méadar an cód céanna a chur isteach níos mó ná uair amháin. Má bhrúnn tú 4 is féidir leat na 5 chód dheireanacha a cuireadh isteach a fheiceáil.