Cuir sonraí faoi shuíomh an láithreáin agus léarscáil tríd an bhfacs chuig 01 6388169 nó seol an t-eolas i bhformáid PDF chuig dig@esb.ie

Is féidir leat na sonraí a chur tríd an bpost chuig an seoladh seo a leanas chomh maith:

ESB Networks
Oifig an Láithreáin Lárnaigh
Bóthar Theampall Mhaighréide
Fionnghlas
Baile Átha Cliath 11.
Leanfar ar aghaidh ag baint buanmhuirir bhaile agus muirir eile as creidmheas do mhéadair nuair a bheidh tú as baile. Déan deimhin de go mbeidh go leor creidmheasa sa mhéadar chun an soláthar a choinneáil go bhfillfidh tú.
Plean Láithreáin nó Plean Ceantair de do láithreán tochailte, chomh maith le tagairt gheografach agus do shonraí teagmhála.
Nuair a laghdaíonn do chreidmheas go dtí €2 buailfear aláram íseal ar feadh 2 nóiméad. Brú cnaipe ar bith ar an méarchlár chun an t-aláram a chiúnú. Nuair a laghdaíonn do chreidmheas chomh híseal le €0 buailfear an t-aláram íseal ar feadh 2 nóiméad sula ndéanfar do sholáthar a dhínascadh (ach ní dhéanfar é sin le linn tréimhsí ar a dtugtar “Creidmheas Cairdiúil”). Má tharlaíonn sé sin brúigh an cnaipe 0 agus tiocfaidh do sholáthar ar ais arís. Gheobhaidh tú luach €5 de Chreidmheas Éigeandála go huathoibríoch. Aisíocfar aon Creidmheas Éigeandála as do chéad bhreisiú creidmheasa eile.

Is féidir léarscáileanna de chábla faoi thalamh ESB a fháil ó Oifig an Láithreáin Lárnaigh. Cuir ríomhphost chuig dig@esb.ie nó cuir glao ar 1850 928 960 nó +353 (0) 21 8582060. Seolfaimid an léarscáil chugat laistigh de 10 lá oibre. Ní féidir linn léarscáileanna a chur ar fáil lena mbailiú ach i gcásanna éigeandála amháin. 

Le tuilleadh eolais a fháil téigh chuig Obair Bhainte agus Tochailte.

Déan teagmháil le do Sholáthraí Leictreachais le fáil amach an féidir leo ceann a chur ar fáil duit. 
Tá dhá chuid i do meadar íoc-mar-a-úsáidtear - an phríomh-mhéadar a chuirtear in áit do mhéadar reatha agus méarchlár a úsáideann tú chun do creidmheas a bhreisiú. Tagann sé le huimhir aitheantais pearsanta (UAP) uathúil a bheidh ag teastáil uait chun íocaíochtaí a dhéanamh. Seolfar d’uimhir aitheantais phearsanta chugat tríd an bpost i Pacáiste Eolais nuair a iarrann do Sholáthraí Leictreachais méadar Íoc-mar-a-úsáidtear.
1 - Creidmheas fágtha, arna ríomh i laethanta
2 - Costas tomhaltais le déanaí
3 - Dáta agus am reatha an mhéadair
4 - Sonraí na 5 cód dheireanacha um breisiú creidmheasa
5 - Luach iomlán an bhreisithe creidmheasa a íocadh
6 - Tomhaltas leictreachais reatha
7 - Ráta buanmhuirir in aghaidh an lae agus ráta in aghaidh an aonaid
8 - Sonraí faoin úsáid is airde le 24 uair an chloig anuas
9 - Líon iomlán na n-aonad a úsáideadh
0 - Tástáil an taispeántais