Ní bheidh. Ní bhíonn ar na daoine sin atá ag nascadh mionghineadóirí iarratas a chur faoi bhráid An Choimisiúin um Rialáil Fuinnimh (CER) chun Údarú Tógála nó Ceadúnas Giniúna a fháil toisc go meastar iad a bheith údaraithe go huathoibríoch agus ceadúnaithe le hOrdú. Tabhair do d’aire go bhfuil leithéid de ghineadóirí faoi réir téarmaí agus coinníollacha áirithe mar atá leagtha amach sna hOrduithe ábhartha (I.R. Uimh. 383 de 2008 agus I.R. Uimh. 384 de 2008). Téigh go suíomh gréasáin CER chun cóip a fháil de na hOrduithe.
D’fhéadfadh costas do bhille titim toisc go mb’fhéidir nach mbeadh tú ag tarraingt an oiread cumhachta ón líonra leictreachais is a bhí roimhe. Mar sin féin, ní bheidh aon athrú ar do bhuanmhuirear a bheidh mar an gcéanna fós.

Má bhíonn fadhb voltais agat d’fhéadfá comharthaí mar seo a leanas a thabhairt faoi deara:

  • Laghdaítear gile na soilse nuair a úsáidtear trealamh eile.
  • Ní bhíonn an pictiúr ar an teilifís cobhsaí nuair a úsáidtear trealamh eile.
  • Tógann sé tamall fada ar an gciteal uisce a fhiuchadh
  • Teipeann ar mhótair leictreacha tosú an chéad uair  

 

Tabhair do d'aire: Féadfaidh fadhbanna den sórt sin tarlú freisin má sháraíonn tú acmhainn do naisc leictreachais. Sa chás sin, beidh ort do leibhéal soláthair a mhéadú. 

Má tá méadar Iompórtála/Easpórtála agat is féidir thú a íoc as as leictreachas a onnmhaireoidh tú. Beidh ort teagmháil a dhéanamh le do Soláthraí Leictreach freisin lena chinntiú go dtairgfidh siad taraif easpórtála duit.
Soláthraíonn ESB Networks leictreachas i raon voltais idir 207 Volta agus 253 Volta. Tá sé sin de réir Chaighdeán Eorpach EN50160.
Íoctar jabanna iníoctha roimh ré. Seolfaidh do leictreoir deimhniú sreangaithe chugat trína c(h)uideachta chláraithe.
Níl sé éigeantach méadar iompórtála/easportála a shuiteáil i ngach cás. Déanfaimid seiceálacha ar do mhéadar atá ann cheana féin le fáil amach an bhfuil sé oiriúnach. Mura bhfuil méadar Iompórtála/Easpórtála suiteáilte, ní bheidh tú in ann iarratas ar íocaíocht a dhéanamh chuig soláthraí agus ní dhéanfar na haonaid a onnmhairítear a thaifead.
Beidh ort Iniúchadh a fháil ó cheann de na Comhlachtaí Rialála mar ECSSA nó RECI nó dul chuig Safe Electric chun deimhniú sreangaithe a fháil. Dearbhaíonn an deimhniú sreangaithe go bhfuil an sreangú déanta de réir an chaighdeáin riachtanaigh agus mar sin tugann sé dearbhú go bhfuil d’fhearas sreangaithe sábháilte. Le haghaidh tuilleadh eolais téigh go dtí Próiseas Deimhnithe.
Is é €340 (CBL san áireamh) an táille reatha lena shuiteáil.
Níl aon táille chun miongineadóir a cheangal le gréasán an ESB ar choinníoll go gcomhlíonann sé EN50438, nó a choibhéis.