Ní féidir - Is coinníoll sábháilteachta é nach féidir aon gineadóir ceangailte leis an Líonra Leictreachas a fheidhmiú má tá an soláthar leictreachais curtha as nó dífhuinnimhithe.
Is féidir - más mian leat gineadóir níos mó a shuiteáil téigh Gineadóir In-athnuaite/Leabaithe a Nascadh.
Cuir glaoch ar 1850 372 757 nó +353 21 2386555 nó seol ríomhphost chugainn ag esbnetworks@esb.ie

Is féidir - Is féidir leat mionghineadóir a nascadh go comhuaineach le córas ísealvóltais (LV) ESB Networks ar choinníoll:

Cuir glao orainn ag 1850 372 757 nó ag +353 21 2386555 nó Ríomhphost: esbnetworks@esb.ie
Ní bheidh. Ní bhíonn ar na daoine sin atá ag nascadh mionghineadóirí iarratas a chur faoi bhráid An Choimisiúin um Rialáil Fuinnimh (CER) chun Údarú Tógála nó Ceadúnas Giniúna a fháil toisc go meastar iad a bheith údaraithe go huathoibríoch agus ceadúnaithe le hOrdú. Tabhair do d’aire go bhfuil leithéid de ghineadóirí faoi réir téarmaí agus coinníollacha áirithe mar atá leagtha amach sna hOrduithe ábhartha (I.R. Uimh. 383 de 2008 agus I.R. Uimh. 384 de 2008). Téigh go suíomh gréasáin CER chun cóip a fháil de na hOrduithe.
D’fhéadfadh costas do bhille titim toisc go mb’fhéidir nach mbeadh tú ag tarraingt an oiread cumhachta ón líonra leictreachais is a bhí roimhe. Mar sin féin, ní bheidh aon athrú ar do bhuanmhuirear a bheidh mar an gcéanna fós.

Má bhíonn fadhb voltais agat d’fhéadfá comharthaí mar seo a leanas a thabhairt faoi deara:

  • Laghdaítear gile na soilse nuair a úsáidtear trealamh eile.
  • Ní bhíonn an pictiúr ar an teilifís cobhsaí nuair a úsáidtear trealamh eile.
  • Tógann sé tamall fada ar an gciteal uisce a fhiuchadh
  • Teipeann ar mhótair leictreacha tosú an chéad uair  

 

Tabhair do d'aire: Féadfaidh fadhbanna den sórt sin tarlú freisin má sháraíonn tú acmhainn do naisc leictreachais. Sa chás sin, beidh ort do leibhéal soláthair a mhéadú.