Maidir le feirmeacha gaoithe níos mó ná 5 Meigeavata, féach ar an Cód Dáileacháin (PDF | 1 MB) le haghaidh sonraí.

Baineann na coinníollacha ginearálta seo a leanas le:

  • Gach custaiméir iompórtála a bhfuil acmhainn is mó ná 100 cileavolta-aimpéar (kVA) acu
  • Custaiméirí a bhfuil giniúint leabaithe acu
  • Táirgeoirí Cumhachta is Teasa in Éineacht (CTÉ)
  • Uatáirgeoirí

 

Coinníollacha Ginearála maidir le Nascadh (PDF | 340 KB)

Rialaíonn na coinníollacha teicniúla seo a leanas:

  • Naisc le haghaidh custaiméirí atá nasctha ar an Meánvoltais (MV) nó ag 38 cileavolta (kV)
  • Custaiméirí a bhfuil giniúint leabaithe acu ar Voltas Íseal, Meán Voltas nó 38kV

 

Coinníollacha a Rialaíonn Nascadh leis an gCóras Dáileacháin(PDF | 473 KB)

I measc na gcoinníollacha ábhartha eile tá:

There are three steps involved:

1.  Get an ordnance Survey Map and Site Plan

2. Make an application

3.  Application is assessed and a charge may apply

 Download application for relocating an existing pole or line (NW1) | PDF 86 KB

Glaoigh ar 1850 372 757+353 21 2386555 nó seol ríomhphost chuig: esbnetworks@esb.ie agus iarr go mbogfar an méadar. Iarrfar ort d’uimhir thagartha mhéadarphointe (MPRN) a thabhairt. 

Seol aon cheisteanna atá agat chuig an seoladh seo a leanas:

Riomhphost: dsogenerators@esb.ie

Teagmhálaí ESB Networks. Tabharfar na sonraí ag céim na tairisceana nasctha.

Déan teagmháil le do Soláthraí Leictreachais agus inis dóibh gur mian leat go ndéanfar do chumhacht leictreachais a dhínascadh. Más mian leat an méadar a bhaint is féidir le do sholáthraí a shocrú go ndéanfar é sin ag an am céanna. Beidh uimhir do chuntais nó d’uimhir MPRN (d’uimhir thagartha mhéadarphointe) riachtanach. Má tá níos mó ná méadar amháin agat, tabhair dóibh uimhreacha na méadar (Uimhreacha RM), atá le feiceáil ar aghaidh na méadar.
Caithfidh do theach nua a bheith nasctha leis an eangach sula seoltar isteach an Fhoirm Fógra maidir le Micrighiniúint (NC6) (PDF | 35 KB). Beidh teastas sreangaithe ar leithligh riachtanach don mhionghineadóir.

Níl aon fheidhm ag ESB Networks maidir le trealamh nó suiteálaithe a cháiliú. Mar sin féin, chun éascú a dhéanamh ar faisnéis maidir le trealamh agus suiteálaithe cáilithe a sholáthar do chustaiméirí leictreachais atá ag iarraidh leas a bhaint as an taraif, déanfaidh Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) liostaí a chothabháil de tháirgí agus de shuiteálaithe cláraithe a shásaíonn na caighdeáin ábhartha agus na riachtanais maidir le creidiúnú. Tá na liostaí á gcur le chéile faoi láthair agus beidh sé ar fáil go luath ar shuíomh gréasáin an SEAI ag:

Clár na Suiteálaithe agus

Clár Táirgí

Ba cheart do sholáthraithe agus do shuiteálaithe ar mhian leo clárú teagmháil dhíreach a dhéanamh le SEAI ag 01 8369080 nó ríomhphost a sheoladh chuig microgen@sei.ie.

Is féidir le mionghineadóirí turraing leictreach a thabhairt do dhuine nó guais chontúirteach a chruthú duit féin nó do do chomharsana. Ar mhaithe le do shábháilteacht féin, tá sé tábhachtach go gcomhlíonfaidh an t-aonad na caighdeáin sábháilteachta go léir. D'fhéadfá a bheith faoi dhliteanas dá ndéanfadh do gineadóir damáiste don ghréasán leictreachais nó don phobal i gcoitinne.