Déan teagmháil le do Soláthraí Leictreachais agus inis dóibh gur mian leat go ndéanfar do chumhacht leictreachais a dhínascadh. Más mian leat an méadar a bhaint is féidir le do sholáthraí a shocrú go ndéanfar é sin ag an am céanna. Beidh uimhir do chuntais nó d’uimhir MPRN (d’uimhir thagartha mhéadarphointe) riachtanach. Má tá níos mó ná méadar amháin agat, tabhair dóibh uimhreacha na méadar (Uimhreacha RM), atá le feiceáil ar aghaidh na méadar.
Caithfidh do theach nua a bheith nasctha leis an eangach sula seoltar isteach an Fhoirm Fógra maidir le Micrighiniúint (NC6) (PDF | 35 KB). Beidh teastas sreangaithe ar leithligh riachtanach don mhionghineadóir.

Níl aon fheidhm ag ESB Networks maidir le trealamh nó suiteálaithe a cháiliú. Mar sin féin, chun éascú a dhéanamh ar faisnéis maidir le trealamh agus suiteálaithe cáilithe a sholáthar do chustaiméirí leictreachais atá ag iarraidh leas a bhaint as an taraif, déanfaidh Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) liostaí a chothabháil de tháirgí agus de shuiteálaithe cláraithe a shásaíonn na caighdeáin ábhartha agus na riachtanais maidir le creidiúnú. Tá na liostaí á gcur le chéile faoi láthair agus beidh sé ar fáil go luath ar shuíomh gréasáin an SEAI ag:

Clár na Suiteálaithe agus

Clár Táirgí

Ba cheart do sholáthraithe agus do shuiteálaithe ar mhian leo clárú teagmháil dhíreach a dhéanamh le SEAI ag 01 8369080 nó ríomhphost a sheoladh chuig microgen@sei.ie.

Is féidir le mionghineadóirí turraing leictreach a thabhairt do dhuine nó guais chontúirteach a chruthú duit féin nó do do chomharsana. Ar mhaithe le do shábháilteacht féin, tá sé tábhachtach go gcomhlíonfaidh an t-aonad na caighdeáin sábháilteachta go léir. D'fhéadfá a bheith faoi dhliteanas dá ndéanfadh do gineadóir damáiste don ghréasán leictreachais nó don phobal i gcoitinne.
Ní féidir - Is coinníoll sábháilteachta é nach féidir aon gineadóir ceangailte leis an Líonra Leictreachas a fheidhmiú má tá an soláthar leictreachais curtha as nó dífhuinnimhithe.
Is féidir - más mian leat gineadóir níos mó a shuiteáil téigh Gineadóir In-athnuaite/Leabaithe a Nascadh.
Cuir glaoch ar 1850 372 757 nó +353 21 2386555 nó seol ríomhphost chugainn ag esbnetworks@esb.ie

Is féidir - Is féidir leat mionghineadóir a nascadh go comhuaineach le córas ísealvóltais (LV) ESB Networks ar choinníoll: