Déanfar na táillí a ghearrfar ort maidir le hÚsáid Dáileacháin an Chórais (DUoS) a shocrú i gcomhréir le Rialacha i gcomhair Fheidhmiú Grúpa Taraife DUoS (PDF | 269 KB) a d’fhaomh CER (04/300). 

Braitheann an táille nasctha ar an modh nasctha a roghnaítear. Tá an cur chuige praghsála caighdeánach atá faofa ag CER maidir le gineadóirí in-athnuaite a nascadh leis an líonra dáileacháin le fáil sa doiciméad seo a leanas. Íoslódáil an doiciméad Praghsanna Caighdeánacha chun Gineadóirí a Nascadha 2016 (PDF | 191 KB).

Ba iad na hoibreoirí córais a d’ullmhaigh an páipéar seo Treoirlínte faoi Phrionsabail Praghsála (PDF | 290 KB) agus d’fhormheas an CER é agus mínítear ann an córas táillí a bhaineann le gineadóirí a nascadh leis an líonra faoin gCur Chuige Grúp-Phróiseála.

Déanann sé seo soiléiriú ar an modh nasctha agus ar na prionsabail praghsála agus clúdaítear ceisteanna mar iarratais ar mhodhanna malartacha nasctha agus an tionchar a bhíonn ar tháillí chun gineadóirí a nascadh má bheartaíonn gineadóir amháin nó níos mó sa ghrúpa gan glacadh le tairiscintí.

Glaoigh ar 1850 372 757 +353 21 2386555 nó seol ríomhphost chugainn ag esbnetworks@esb.ie. Caithfidh tú a fhios a bheith agat an bhfuil do sheirbhís lastuas nó faoi thalamh. Bíodh d'Uimhir Thagartha Mhéadarphointe (MPRN) faoi láimh agat.
Maidir le feirmeacha gaoithe níos mó ná 5 Meigeavata, féach ar an Cód Dáileacháin (PDF | 1 MB) le haghaidh sonraí.

Baineann na coinníollacha ginearálta seo a leanas le:

  • Gach custaiméir iompórtála a bhfuil acmhainn is mó ná 100 cileavolta-aimpéar (kVA) acu
  • Custaiméirí a bhfuil giniúint leabaithe acu
  • Táirgeoirí Cumhachta is Teasa in Éineacht (CTÉ)
  • Uatáirgeoirí

 

Coinníollacha Ginearála maidir le Nascadh (PDF | 340 KB)

Rialaíonn na coinníollacha teicniúla seo a leanas:

  • Naisc le haghaidh custaiméirí atá nasctha ar an Meánvoltais (MV) nó ag 38 cileavolta (kV)
  • Custaiméirí a bhfuil giniúint leabaithe acu ar Voltas Íseal, Meán Voltas nó 38kV

 

Coinníollacha a Rialaíonn Nascadh leis an gCóras Dáileacháin(PDF | 473 KB)

I measc na gcoinníollacha ábhartha eile tá:

There are three steps involved:

1.  Get an ordnance Survey Map and Site Plan

2. Make an application

3.  Application is assessed and a charge may apply

 Download application for relocating an existing pole or line (NW1) | PDF 86 KB

Glaoigh ar 1850 372 757+353 21 2386555 nó seol ríomhphost chuig: esbnetworks@esb.ie agus iarr go mbogfar an méadar. Iarrfar ort d’uimhir thagartha mhéadarphointe (MPRN) a thabhairt. 

Seol aon cheisteanna atá agat chuig an seoladh seo a leanas:

Riomhphost: dsogenerators@esb.ie

Teagmhálaí ESB Networks. Tabharfar na sonraí ag céim na tairisceana nasctha.