Seiceáil do chód fíoraithe. Tá an cód fíoraithe bailí ar feadh 5 nóiméad, mar sin féadfaidh sé go bhfuil an t-am seo istigh. Más amhlaidh atá, cliceáil ar ‘seol an cód fíoraithe arís’. De mhalairt air sin, féadtar teagmháil a dhéanamh linn ar Customer.New.Connections@esb.ie
Tá an cód fíoraithe a sheolaimid chuig do sheoladh ríomhphoist bailí ar feadh 5 nóiméad.
Tógfaidh sé roinnt nóiméad clárú a dhéanamh. Nuair a chuireann tú do sheoladh ríomhphoist isteach, fíoraigh an cód a sheolaimid thar an ríomhphost, deimhnigh do phasfhocal agus beidh do chlárúchán críochnaithe.
Teastóidh seoladh ríomhphoist uait a úsáidfidh tú cibé uair is mian leat chun d’iarratas a leanúint. Nuair a bheidh do sheoladh ríomhphoist curtha isteach agat agus ‘seol an cód fíoraithe’ cliceáilte agat, beidh ort do ríomhphoist a oscailt chun an cód seo a chur isteach ar an leathanach clárúcháin. Nuair a bheidh an seoladh ríomhphoist agus an cód fíoraithe, beidh ort pasfhocal daingean a chur isteach. Beidh do chlárúchán críochnaithe nuair a cliceálann tú ar Cláraigh.
I gcás custaiméirí baile agus tráchtála a dteastaíonn naisc uathu le haghaidh forbraíochtaí aonair nó forbraíochtaí il-aonaid, féadann siad iarratas a dhéanamh ar líne, chomh maith leo siúd atá ag iarraidh an acmhainn leictreachais a athrú.

Féadann custaiméirí baile agus tráchtála iarratas a dhéanamh ar líne le haghaidh athnaisc chomh maith, má bhí an t-áitreabh dínasctha ar feadh breis agus dhá bhliain.

Leagtar amach sna Coinníollacha Ginearálta maidir le Custaiméirí Tionscail agus Tráchtála agus Gineadóirí a Nascadh leis an gCóras Dáileacháin (PDF 340 KB) na himthosca faoinar féidir cead a thabhairt chun Comhaontú Nasctha a Shannadh.

I gcás iarratais ar Shannadh, ba cheart don Chustaiméir an Litir Sannta/Nuachana (PDF 133 KB) a sheoladh isteach ag iarraidh go ndéanfar Comhaontú Nasctha atá ann cheana féin a shannadh chuig Eintiteas Nua Dlíthiúil. Má chinneann DSO gur féidir dul ar aghaidh leis an iarratas, déanfaidh DSO iarracht doiciméid na tairisceana nasctha a eisiúint chuig an Eintiteas Nua Dlíthiúil laistigh de 20 lá gnó. Beidh trí (3) mhí ag an aonán dlíthiúil nua glacadh leis. Tabhair faoi deara go mbeidh táille modhnaithe leibhéal 1 i bhfeidhm. Tabhair faoi deara má dhéantar aon athruithe ar shonraí iarratasóra atá sna Foirmeacha Iarratais/sa teimpléad (sna teimpléid) iniomaíochta bunaidh a bhain leis an Iarratas ar Ghineadóir Nua a Nascadh(NC5) (PDF 737 KB) nó leis an Iarratas ar Ghineadóir Nua a Nascadh(NC5A) (PDF 548 KB)  beidh sé riachtanach don chustaméir Foirm Iarratais nua/teimpléad (teimpléid) iniomaíochta nua mar aon le dlúthdhiosca a thabhairt do:

ESB Networks CGA,
Gineadóirí DSO,
Bóthar Bhaile na Lobhar,
Carraig an tSionnaigh,
Baile Átha Cliath 2.

Tabhair faoi deara freisin, má bhíonn Comhaontú TUoS ag teastáil, beidh sé riachtanach é sin a athshannadh freisin chuig an eintiteas dlíthiúil nua agus ba cheart don chustaiméir teagmháil a dhéanamh le TSO (info@eirgrid.com) faoin scéal.

Iarratas chun Sonraí an Teagmhálaí agus/nó Seoladh Cláraithe na Cuideachta a athrú.

Chun go ndéanfaidh DSO leasú ar Shonraí an Teagmhálaí agus/nó seoladh Cláraithe na Cuideachta nuair a bhíonn Comhaontú Nasctha i bhfeidhm, ní mór don Chustaiméir ceachtar acu seo a chur ar fáil:

  • Dearbhú scríofa ar pháipéar ceannchlóite na Cuideachta atá ann agus é sínithe ag stiúrthóir/rúnaí [Ainm na Cuideachta atá ann cheana] nó
  • Sliocht ó mhiontuairiscí an Chruinnithe nó Rún na Cuideachta - agus é sínithe ag stiúrthóir/rúnaí [Ainm na Cuideachta atá ann cheana]

 

Ba cheart an comhfhreagras a sheoladh chuig:

ESB Networks CGA
f/c an Bhainisteoir um Rialáil Chúrsaí Tráchtála agus In-athnuaite
Bóthar Bhaile na Lobhar
Carraig an tSionnaigh
Baile Átha Cliath 18

 

Eiseoidh DSO Litir Admhála nuair a bheidh sonraí an Chustaiméara leasaithe.

 Téigh go Soláthar a Mhéadú/Laghdú le haghaidh gach eolas maidir le conas do MIC a athrú.
Socraíonn sé uasteorainn don lód iomlán leictreachais is ceadmhach duit a úsáid. Bíonn tionchar aige ar an méid a ghearrfar ort as an nasc. 
  • Má bhíonn an MIC ró-ard, beidh tú ag íoc as acmhainn níos airde ná mar atá riachtanach duit.
  • Má bhíonn an MIC ró-íseal, féadfaidh sé nach n-oibreoidh do threalamh i gceart agus go ngearrfar táille ró-acmhainneachta ort.
Ba cheart duit do riachtanais leictreachais a phlé le Conraitheoir Leictreach, a chabhróidh leat cinneadh a dhéanamh cad é an MIC ceart a oirfidh do do riachtanais. Ónár dtaithí féin, bíonn sé i bhfad níos lú ná suim rátálacha cileavata an trealaimh atá beartaithe agat a fheistiú i nach mór gach uile chás.