Bíonn sé mar aidhm againn i gcónaí cloí leis na hamanna measta agus críochnaítear formhór mór na mbristeacha cumhachta de réir an sceidil. Mar sin féin, ó am go chéile leantar ar aghaidh leis an obair níos faide ná sin mar gheall ar chúiseanna teicniúla nó sábháilteachta. Ní mór tús áite a thabhairt do shábháilteacht na foirne agus na gcustaiméirí. Mar sin, ba cheart duit déileáil le leictreachas amhail is dá mbeadh sé beo i gcónaí le linn gearradh cumhachta. D’fhéadfaí do soláthar cumhachta a chur ar ais nóiméad ar bith. Tá nuashonruithe fíorama faoi ghearrthacha cumhachta beartaithe a bhaineann le níos mó ná 10 custaiméir ar fáil ar ESB Networks PowerCheck.
Téigh go dtí ESB Networks PowerCheck chun faisnéis fíor-ama a fháil faoi gearrthacha cumhachta nó glaoigh orainn ag 1850 372 999 nó ag +353 21 2382410.
Ní tharlaíonn. Is féidir an chumhacht a ghearradh lá ar bith sa tseachtain, Domhnach nó dálach.
Fanfaidh a bhfuil sa reoiteoir slán ar feadh suas le 24 uair an chloig gan leictreachas má choinnítear an reoiteoir dúnta. Bí cinnte doras an reoiteora a choinneáil dúnta i rith an ghearrtha cumhachta. Ní mhaireann gearrthacha cumhachta níos faide ná 8 n-uaire an chloig de ghnáth.
Ní thabharfar. Ní thugaimid cúiteamh do chustaiméirí as gearrthacha cumhachta. Gné de ghréasán leictreachais is ea an chaoi go gcaithfear línte a lascadh as ó am go ham chun cothabháil a dhéanamh. Tuigimid a mhíchaoithiúla is a bhíonn gearrthacha dár gcustaiméirí agus déanaimid ár ndícheall obair a dhéanamh agus na línte beo. Mar sin féin, bíonn sé riachtanach uaireanta línte a a lascadh as ar chúiseanna sábháilteachta mar go mbeadh sé ró-chontúirteach dár bhfoirne deisithe líonra a bheith ag obair orthu. Cé go ndéanann muid ár ndícheall na gearrthacha sin a laghdú, tá siad riachtanach chun seirbhís leictreachais níos fearr a chinntiú.

Íoslódáil an Foirm Éilimh um Chúiteamh Crainn (PDF | 184 KB) nó glaoigh ar 1850 372 757 nó ar +353 21 2386555 chun cóip a iarradh.

Seol an fhoirm chomhlánaithe, mar aon le léarscáil Suirbhéireachta Ordanáis de do chuid talún, chuig:

Rannóg Riaracháin na gCrann
ESB Networks CGA
Bosca PO 29
Carraig an Chaisleáin
Baile Átha Luain
Saorphost
Co. na hIarmhí
Gheobhaidh tú fógra sa phost ar a laghad dhá lá oibre roimh an ngearradh beartaithe ina n-inseofar duit an dáta agus an t-am go garbh a thosófar agus a chríochnófar an gearradh cumhachta. I gcás gach gearradh beartaithe a bhaineann le níos mó ná 10 custaiméirí beidh nuashonruithe. Fíor-ama le fáil fúthu ar ESB Networks PowerCheck.
Níl ESB Networks freagrach/faoi dhliteanas as aon rud laistigh d’áit chónaithe ach amháin cothabháil do mhéadar leictreachais. Tú féin atá freagrach as aon suiteálacha leictreacha eile i d’áit chónaithe.
Déantar íocaíochtaí sa chéad ráithe gach bhliain i gcás línte leictreachais 38KV nó níos mó. Déantar na híocaíochtaí trí ríomhaistriú airgid go díreach isteach i do chuntas bainc.
Má bhíonn boinn na gcrann cruach leictreachais nó na gcuaillí dúbailte adhmaid ag cur isteach ar do chuid cleachtais ó lá go lá tá tú i dteideal íocaíocht chúitimh a fháil. Ní bhaineann sé seo le cuaillí singile adhmaid.