Seol Foirm Treorach um Íocaíocht Cúiteamh Crainn chomhlánaithe chuig:

Rannóg Riaracháin na gCrann
ESB Networks
Bosca PO 29
Carraig an Chaisleáin
Baile Átha Luain
Co. na hIarmhí

 

Cuir glao ar 1850 372 757 nó ar +353 21 2386555 chun cóip a iarraidh. 

Caithfidh ainm an Deontóra agus ainm an chuntais bainc a bheith mar a chéile agus mura bhfuil siad amhlaidh ní mór Foirm Éilimh um Chúiteamh Crainn  a chomhlánú freisin.

Níor cuireadh isteach an cód ceart um breisiú creidmheasa nó níl an méadar socruithe sa mhód íoc-mar-a-úsáidtear.
Tá an creidmheas uasta curtha isteach sa mhéadar agus ní féidir leis cód um breisiú creidmheasa a ghlacadh ag an am sin.
Bíonn an chuid is mó de na híocaíochtaí cúitimh a dhéantar le húinéirí talún bunaithe ar dhoiciméad dar teideal "Cód Cleachtais maidir le Suirbhéireacht, Thógáil agus Chothabháil Línte Lastuas i bhfianaise Cearta Úinéirí Talún".
Iontráladh an cód um breisiú creidmheasa cheana. Ní cheadaíonn an méadar an cód céanna a chur isteach níos mó ná uair amháin. Má bhrúnn tú 4 is féidir leat na 5 chód dheireanacha a cuireadh isteach a fheiceáil.
Tá do phlean maidir le praghas athraithe agus tá cód 40 digit riachtanach don mhéadar. Téigh i dteagmháil le do sholáthraí leictreachais mura bhfuil an cód sin agat. Fan go dtí go nglantar an teachtaireacht sin, brúigh an cnaipe * agus ansin cuir isteach an cód speisialta faoi athrú taraife.
D’fhág tú uimhir ar lár nó d’iontráil tú an Cód um breisiú creidmheasa go ró-mhall. Tosaigh arís.
Ciallaíonn sé sin gur glac an méadar leis an gcód um breisiú creidmheasa.
Cuid de Chód cleachtais ESB iad na rátaí maidir le Trasnaíocht Crainn agus rinneadh caibidlíocht agus comhaontú fúthu leis na heagraíochtaí móra talmhaíochta mar Fheirmeoirí Aontaithe na hÉireann. Nuashonraítear na rátaí sin gach bliain i gcomhar leis an bPraghasinnéacs Tomhaltóirí.
Tá cód mícheart curtha isteach agat agus ní mór duit é a scriosadh trí an eochair * a bhrú.