Tá do phlean maidir le praghas athraithe agus tá cód 40 digit riachtanach don mhéadar. Téigh i dteagmháil le do sholáthraí leictreachais mura bhfuil an cód sin agat. Fan go dtí go nglantar an teachtaireacht sin, brúigh an cnaipe * agus ansin cuir isteach an cód speisialta faoi athrú taraife.
D’fhág tú uimhir ar lár nó d’iontráil tú an Cód um breisiú creidmheasa go ró-mhall. Tosaigh arís.
Ciallaíonn sé sin gur glac an méadar leis an gcód um breisiú creidmheasa.
Cuid de Chód cleachtais ESB iad na rátaí maidir le Trasnaíocht Crainn agus rinneadh caibidlíocht agus comhaontú fúthu leis na heagraíochtaí móra talmhaíochta mar Fheirmeoirí Aontaithe na hÉireann. Nuashonraítear na rátaí sin gach bliain i gcomhar leis an bPraghasinnéacs Tomhaltóirí.
Tá cód mícheart curtha isteach agat agus ní mór duit é a scriosadh trí an eochair * a bhrú.
Brúigh an cnaipe * ar an méarchlár. Taispeánfar an teachtaireacht MÉARCHLÁR. Cuir isteach an cód iomlán um breisiú creidmheasa, agus an eochair # ina dhiaidh. Má chuireann tú isteach uimhir mhícheart ar bith, is féidir leat í a scriosadh ach an eochair * a bhrú. Nuair chuirtear cód bailí isteach ar an méadar beidh “Glactha" le feiceáil ar an scáileán.

Íoslódáil an Fhoirm Threorach um Íocaíocht Chúitimh Chrainn (PDF | 106 KB) nó glaoigh ar 1850 372 757 nó ar +353 21 2386555 chun cóip a iarraidh. 

Seol an fhoirm chomhlánaithe chuig:

Rannóg Riaracháin na gCrann
ESB Networks CGA
Bosca PO 29
Carraig an Chaisleáin
Baile Átha Luain
Saorphost
Co. na hIarmhí
Beir leat do Chárta Íoc-mar-a-úsáidtear nó d’uimhir mhéarchláir chuig an asraon is gaire duit ina bhfuil pointe íocaíochta agus faigh breisiú creidmheasa den mhéid atá uait. 
Bí ag faire amach le haghaidh siopaí a bhfuil comharthaí pointe íocaíochta Payzone nó PayPoint ar taispeáint acu nó téigh i dteagmháil le do sholáthraí leictreachais. 
Is éard is Méadar íoc-mar-a-úsáidtear ná méadar a gceannaíonn tú creidmheas dó agus a luchtaíonn tú isteach i do mhéadar é sula n-úsáideann tú an leictreachas. Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil téigh chuig Méadar íoc-mar-a-úsáidtear.
Ní chuirimid gineadóirí ar fáil i gcásanna den sórt sin. Insímid do chustaiméirí ar a laghad dhá lá oibre roimh aon ghearradh cumhachta beartaithe. Molaimid duit dul i gcomhairle le do chomhairleoir leighis chun aon bhearta oiriúnacha a phleanáil. Téigh go dtí Beartas i leith Custaiméirí Leochaileacha chun tuilleadh eolais a fháil.