Le feiceáil anois: Gach rud Breathnaigh ar na cinn is coitianta

test001
Féadtar clárú le haghaidh Naisc Ar Líne anseo

Teastóidh seoladh ríomhphoist uait a úsáidfidh tú cibé uair is mian leat chun d’iarratas a leanúint. Nuair a bheidh do sheoladh ríomhphoist curtha isteach agat agus ‘seol an cód fíoraithe’ cliceáilte agat, beidh ort do ríomhphoist a oscailt chun an cód seo a chur isteach ar an leathanach clárúcháin. Nuair a bheidh an seoladh ríomhphoist agus an cód fíoraithe, beidh ort pasfhocal daingean a chur isteach. Beidh do chlárúchán críochnaithe nuair a cliceálann tú ar Cláraigh.
Mura dteastaíonn aon obair shuntasach bhreise, agus mura mbraithimid ar thríú páirtithe, ba chóir go mbeadh do nasc beo taobh istigh d’aon seachtain oibre. Beidh ár bhFoireann um Naisc Úra i dteagmháil leat chun uasdátú a thabhairt duit, é sin nó féadtar teagmháil a dhéanamh linn ar 1850 372 757. 

Tabhair do d’aire: léirítear an comhaireamh síos mar mheastachán amháin agus i roinnt cásanna tógfaidh sé níos faide ná sin.
Mura dteastaíonn aon obair shuntasach bhreise, agus mura mbraithimid ar thríú páirtithe, ba chóir go mbeadh do nasc beo taobh istigh d’aon lá oibre. Beidh ár bhFoireann um Naisc Úra i dteagmháil leat chun uasdátú a thabhairt duit, é sin nó féadtar teagmháil a dhéanamh linn ar 1850 372 757. 

Tabhair do d’aire: léirítear an comhaireamh síos mar mheastachán amháin agus i roinnt cásanna tógfaidh sé níos faide ná sin.
Mura dteastaíonn aon obair shuntasach bhreise, tá sé mar aidhm againn do nasc a chríochnú taobh istigh de 12 sheachtain ó do Chomhaontú um Nasc sínithe agus an íocaíocht a fháil. Ag an tráth seo, léireofar 60 lá, ag cur tús leis an gcomhaireamh síos chuig an nasc. Tagraíonn an comhaireamh síos do laethanta oibre amháin, rud a chiallaíonn nach gcomhairtear deirí seachtaine, laethanta saoire baint agus laethanta saoire poiblí.
Logáil isteach ar Naisc ar Líne, téigh chuig an Rianaire agus Mo Ghníomhaíochtaí agus deimhnigh go bhfuil an Ducht Seirbhíse críochnaithe. Tabhair 2 lá oibre chun go léireofaí é seo ar an Rianaire.
Féadtar íocaíocht a dhéanamh ar líne nó féachaint ar an leathanach Sonrasc ó ESB Networks a Íoc ar ár suíomh idirlín chun tuilleadh roghanna a fháil.
Téigh chuig gaeilge.cru.ie agus roghnaigh do rogha soláthraí. Cláraigh do MPRN (Uimhir Tagartha Méadarphointe) leis an Soláthraí Leictreachais. Tiocfaidh tú ar do MPRN ar bharr leathanach an Rianaire.
Mura dteastaíonn aon obair shuntasach, tá sé mar aidhm ag ESB Networks an nasc a chur i gcrích 60 lá gnó tar éis do Chomhaontú um Nasc sínithe agus d’íocaíocht a fháil. 

Leagtar amach in Cairt Custaiméirí ESB Networks PDF | 742 KB ár gcuid gealltanas maidir le hachair ama do mhéadrú agus naisc. Ar an gcoinníoll gur chuir tú isteach ar an nasc agus gur íoc tú as 10 seachtaine ar a laghad roimh chríochnú do shuiteála leictreachais, críochnóimid do nasc nua taobh istigh de 2 sheachtain ón deimhniú um shreangú a fháil. 

Tá sé seo faoi réir na coinníollacha sa litir mheastacháin a bheith comhlíonta (mar shampla ceadanna slí, Deimhniú um Shreangú, an ducht seirbhíse faoi thalamh a bheith réidh) agus gan gá a bheith ann le hatreisiú suntasach ar an líonra.