Le feiceáil anois: Faisnéis faoin gCuideachta Féach gach Rud

Fochuideachta imfhálaithe de chuid an Ghrúpa ESB is ea ESB Networks atá freagrach as an ngréasán a tharchuireann leictreachas chuig 2.3 milliún custaiméir baile, tráchtála agus tionsclaíocha na hÉireann.

Bainistíonn ESB Networks líonra an chórais tarchurtha agus an chórais dáileacháin, agus feidhmíonn sé mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin (DSO).

Tógaimid agus oibrímid na línte cumhachta leictreachais lastuas agus cáblaí faoi thalamh ar fud na tíre agus déanaimid iad a chothabháil. Is minic a thugtar Oibreoir an Chórais Dáileacháin, nó an DSO, i gcáipéisí oifigiúla ar ESB Networks.

Mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin (DSO), tá ESB Networks freagrach as leictreachas a thabhairt chuig do theach nó chuig do ghnó. Ní mór dúinn an líonra a chothabháil ar chaighdeáin idirnáisiúnta sábháilteachta agus leictreachais, agus a cinntiú go bhfuil soláthar leictreachais ar fáil ag gach custaiméir leictreachais.

Ar na freagrachtaí atá orainn tá:

  • An chumhacht a chur ar ais nuair a tharlaíonn fabhtanna ar an líonra agus nuair a chailltear an soláthar
  • Na naisc nua go léir a dhéanamh leis an ngréasán leictreachais
  • Ós Oibreoir Méadar muid, déanaimid na méadair leictreachais go léir a chothabháil agus a léamh.

 

Tá sé d’aidhm againn seirbhís den scoth a chur ar fáil i gcónaí dár gcuid custaiméirí.

Tá. Tá dualgas reachtúil ar ESB Networks do theach nó d’áitreabh a cheangal leis an ngréasán leictreachais beag beann ar do shuíomh agus faoi réir coinníollacha áirithe. Sonraítear na coinníollacha i luachan nua maidir le nascadh.

Is iad seo a leanas na hamanna is coitianta a mbeidh ort dul i dteagmháil linn:

  • Nuair bheidh an soláthar leictreachais caillte agat
  • I gcás éigeandála, mar shampla nuair a bheidh líne leictreachais tar éis titim agus ceist ann faoi shábháilteacht an líonra
  • Nuair a bhíonn sé riachtanach go ndéanfar athrú ar do sholáthar leictreachais, mar shampla d’acmhainn a mhéadú
  • Nuair a bhíonn nasc leictreachais nua riachtanach duit
  • Nuair is gá duit cábla faoi thalamh nó líne lastuas a chur ar bhealach eile
  • Má bhíonn fadhbanna voltais nó cumhachta agat - Más gá duit do mhéadar a athlonnú.

Maidir le leictreachas Ísealvoltais a sholáthraíonn ESB Networks is é 230/400 volta, 50Hz, an caighdeán ainmniúil.

Geallann ESB Networks leictreachas aon phas a sholáthar a bheidh idir 207 Volta agus 253 Volta. Tá sé sin de réir Chaighdeán Eorpach EN50160.

Tá tuairim is 150,000 ciliméadar de línte lastuas ag ESB Networks agus cothabhálann siad iad. Tá níos mó ná 2 mhilliún cuaille adhmaid ag iompar na línte lastuas sin.

Faigh amach níos mó inár bPríomhstaitisticí ESB Networks 2014 (PDF | 270 KB).

Is custaiméir de chuid ESB Networks gach duine a bhfuil nasc leictreachais acu i bPoblacht na hÉireann. I measc na gcustaiméirí eile tá cuideachtaí a sholáthraíonn leictreachas agus táirgeoirí fuinnimh in-athnuaite.
Táimid freagrach as leictreachas a sholáthar chuig do theach agus do gnó. Táimid aire do línte lastuas, do cháblaí faoi thalamh agus d’fhostáisiúin. Is í do Sholáthraí Leictreachais an chuideachta a dhíolann leictreachas leat agus lena n-íocann tú do bhillí. Féach ar suíomh gréasáin CRUchun liosta a fháil de na soláthraithe leictreachais ar fad. 
Ní féidir. Is é ESB Networks an t-aon chuideachta amháin atá ceadúnaithe chun seirbhísí líonra a sholáthar agus líonraí nua leictreachais poiblí a thógáil in Éirinn.
Téigh go dtí ár Rannóg Gairmeacha le fáil amach cad iad na folúntais reatha atá againn.