Le feiceáil anois: Athruithe & Obair Mhéadair Féach gach Rud

Déan teagmháil le do Soláthraí Leictreachais agus inis dóibh gur mian leat go ndéanfar do chumhacht leictreachais a dhínascadh. Más mian leat an méadar a bhaint is féidir le do sholáthraí a shocrú go ndéanfar é sin ag an am céanna. Beidh uimhir do chuntais nó d’uimhir MPRN (d’uimhir thagartha mhéadarphointe) riachtanach. Má tá níos mó ná méadar amháin agat, tabhair dóibh uimhreacha na méadar (Uimhreacha RM), atá le feiceáil ar aghaidh na méadar.
Glaoigh ar 1850 372 757+353 21 2386555 nó seol ríomhphost chuig: esbnetworks@esb.ie agus iarr go mbogfar an méadar. Iarrfar ort d’uimhir thagartha mhéadarphointe (MPRN) a thabhairt. 

Glaoigh ar 1850 372 757+353 21 2386555 nó faigh seoladh oifig áitiúil ESB Networks a dhéileáilfidh leis an iarratas. Beidh ort na nithe seo a leanas a thabhairt dúinn:

  • Léarscáil ón tSuirbhéireacht Ordanáis (ar scála 1:2500-1:10560), ina léirítear an áit ina bhfuil do shuíomh. Déan an suíomh a mharcáil go soiléir.
  • Plean mionsonraithe an tsuímh (ar scála 1:100-1:500) ina léirítear leagan amach na bhfoirgneamh nua agus aon fhoirgnimh atá ann cheana féin. Marcáil le peann dearg cén áit go díreach a bhfuil an líne nó an cuaille.

Glactar le fótachóipeanna.

 

Tabhair do d'aire: I gcásanna ina bhfuil foirgneamh nua á thógáil agat nó síneadh á chur agat le foirgneamh atá ann cheana féin, ní mór duit mionsonraí maidir le do chead pleanála a chur faoi iamh freisin.