Le feiceáil anois: Athruithe & Obair Mhéadair Féach gach Rud

Ní féidir. Ní mholaimid leictreoirí faoi leith. Is féidir leat dul i dteagmháil le comhlachtaí rialála leictreoirí mar ECSSA nó RECI chun liosta dá gcomhaltaí a fháil nó dul go dtí Safe Electric.
Beidh ort Iniúchadh a fháil ó cheann de na Comhlachtaí Rialála mar ECSSA nó RECI nó dul chuig Safe Electric chun deimhniú sreangaithe a fháil. Dearbhaíonn an deimhniú sreangaithe go bhfuil an sreangú déanta de réir an chaighdeáin riachtanaigh agus mar sin tugann sé dearbhú go bhfuil d’fhearas sreangaithe sábháilte. Le haghaidh tuilleadh eolais téigh go dtí Próiseas Deimhnithe.
Íoctar jabanna iníoctha roimh ré. Seolfaidh do leictreoir deimhniú sreangaithe chugat trína c(h)uideachta chláraithe.
Soláthraíonn ESB Networks leictreachas i raon voltais idir 207 Volta agus 253 Volta. Tá sé sin de réir Chaighdeán Eorpach EN50160.

Má bhíonn fadhb voltais agat d’fhéadfá comharthaí mar seo a leanas a thabhairt faoi deara:

  • Laghdaítear gile na soilse nuair a úsáidtear trealamh eile.
  • Ní bhíonn an pictiúr ar an teilifís cobhsaí nuair a úsáidtear trealamh eile.
  • Tógann sé tamall fada ar an gciteal uisce a fhiuchadh
  • Teipeann ar mhótair leictreacha tosú an chéad uair  

 

Tabhair do d'aire: Féadfaidh fadhbanna den sórt sin tarlú freisin má sháraíonn tú acmhainn do naisc leictreachais. Sa chás sin, beidh ort do leibhéal soláthair a mhéadú. 

Cuir glao orainn ag 1800 372 757 nó ag +353 21 2386555 nó Ríomhphost: esbnetworks@esb.ie
Cuir glaoch ar 1800 372 757 nó +353 21 2386555 nó seol ríomhphost chugainn ag esbnetworks@esb.ie
Glaoigh ar 1800 372 757 +353 21 2386555 nó seol ríomhphost chugainn ag esbnetworks@esb.ie. Caithfidh tú a fhios a bheith agat an bhfuil do sheirbhís lastuas nó faoi thalamh. Bíodh d'Uimhir Thagartha Mhéadarphointe (MPRN) faoi láimh agat.