Le feiceáil anois: Mionghineadóir a nascadh Féach gach Rud

Níl aon táille chun miongineadóir a cheangal le gréasán an ESB ar choinníoll go gcomhlíonann sé EN50438, nó a choibhéis.
Is é €340 (CBL san áireamh) an táille reatha lena shuiteáil.
Níl sé éigeantach méadar iompórtála/easportála a shuiteáil i ngach cás. Déanfaimid seiceálacha ar do mhéadar atá ann cheana féin le fáil amach an bhfuil sé oiriúnach. Mura bhfuil méadar Iompórtála/Easpórtála suiteáilte, ní bheidh tú in ann iarratas ar íocaíocht a dhéanamh chuig soláthraí agus ní dhéanfar na haonaid a onnmhairítear a thaifead.
Má tá méadar Iompórtála/Easpórtála agat is féidir thú a íoc as as leictreachas a onnmhaireoidh tú. Beidh ort teagmháil a dhéanamh le do Soláthraí Leictreach freisin lena chinntiú go dtairgfidh siad taraif easpórtála duit.
D’fhéadfadh costas do bhille titim toisc go mb’fhéidir nach mbeadh tú ag tarraingt an oiread cumhachta ón líonra leictreachais is a bhí roimhe. Mar sin féin, ní bheidh aon athrú ar do bhuanmhuirear a bheidh mar an gcéanna fós.
Ní bheidh. Ní bhíonn ar na daoine sin atá ag nascadh mionghineadóirí iarratas a chur faoi bhráid An Choimisiúin um Rialáil Fuinnimh (CER) chun Údarú Tógála nó Ceadúnas Giniúna a fháil toisc go meastar iad a bheith údaraithe go huathoibríoch agus ceadúnaithe le hOrdú. Tabhair do d’aire go bhfuil leithéid de ghineadóirí faoi réir téarmaí agus coinníollacha áirithe mar atá leagtha amach sna hOrduithe ábhartha (I.R. Uimh. 383 de 2008 agus I.R. Uimh. 384 de 2008). Téigh go suíomh gréasáin CER chun cóip a fháil de na hOrduithe.

Is féidir - Is féidir leat mionghineadóir a nascadh go comhuaineach le córas ísealvóltais (LV) ESB Networks ar choinníoll:

Is féidir - más mian leat gineadóir níos mó a shuiteáil téigh Gineadóir In-athnuaite/Leabaithe a Nascadh.
Ní féidir - Is coinníoll sábháilteachta é nach féidir aon gineadóir ceangailte leis an Líonra Leictreachas a fheidhmiú má tá an soláthar leictreachais curtha as nó dífhuinnimhithe.
Is féidir le mionghineadóirí turraing leictreach a thabhairt do dhuine nó guais chontúirteach a chruthú duit féin nó do do chomharsana. Ar mhaithe le do shábháilteacht féin, tá sé tábhachtach go gcomhlíonfaidh an t-aonad na caighdeáin sábháilteachta go léir. D'fhéadfá a bheith faoi dhliteanas dá ndéanfadh do gineadóir damáiste don ghréasán leictreachais nó don phobal i gcoitinne.