Le feiceáil anois: Gineadóir In-athnuaite/Leabaithe a nascadh: Gnéithe Tráchtála Féach gach Rud

Nuair a ghlacfar le tairiscint cuirfear tús le dearadh an tionscadail. I gcás iarratas GPA ní chuirfear tús leis an dearadh go dtí go nglacfar le gach tairiscint i ngrúpa nó i bhfoghrúpa. Chomh luath agus a bheith gach tairiscint sa bhraisle glactha faomhann DSO an tionscadal lena thógáil. Ag an gcéim seo cuirtear sonraí an tionscadail ar fáil dár Rannóg um Ard-Voltas & Seachadadh & Conarthaí (HV D&C). Déanfaidh siad sin teagmháil leis an gCustaiméir le tús a chur leis an bpróiseas deartha a chuimsíonn gnéithe mar cheadanna pleanála agus ceadanna slí a fháil.

Le linn na céime deartha beidh cumarsáid rialta ar siúl leis an gCustaiméir chun an nascadh a chur chun cinn agus bailchríoch a chur air.

Sa chás go bhfuil Comhaontú Nasctha bailí déanta, tá an Chustaiméir i dteideal Mionathrú a iarraidh ar an Tairiscint Nasctha (le haghaidh tuilleadh sonraí féach Clásal 8.0 den Comhaontú Nasctha Caighdeánach (PDF | 94 KB).

Féach Táillí agus Próiseas Comhpháirteach DSO TSO chun Tairiscint Nasctha a Mhionathrú (PDF | 330 KB).  Tá cur síos sa cháipéis seo ar phróiseas leasaithe chun déileáil le hiarratais ar mhodhnú agus na táillí atá inmhuirearaithe ar an gcustaiméir (Cuid 3) nuair a dhéantar iarratais ar modhnú ar Thairiscintí Nasctha.

Is éard is táille mionathraithe ann ná an táille a ghearrtar maidir mionathrú a dhéanamh ar chomhaontú nasctha atá ann cheana féin. Clúdaíonn an táille a phróiseáil tráchtála agus teicniúla an iarratais ar mhodhnú a dhéanann Oibreoir(í) an Chórais.

Is féidir na táillí reatha i leith modhnuithe a fháil ag an nasc seo a leanas: Táillí Modhnuithe/Iarratas Sceideal na dTáillí Iarratais agus Mionathruithe ar Gineadóirí Leabaithe(PDF | 149 KB). Tá liosta sa doiciméad seo de na táillí iarratais a ghearrtar chun gineadóir leabaithe a nascadh faoi mar a fhaomhann an CER. Tá liosta ann de na táillí le haghaidh mionathruithe a dhéanamh ar tairiscintí nasctha agus ar chomhaontaithe nasctha maidir le gineadóirí.

Tá cur síos doiciméad seo a leanas ar phróiseas athbhreithnithe chun déileáil le hiarratais ar mhionathrú agus ar na táillí atá inmhuirearaithe ar an gcustaiméir (Cuid 3) nuair a dhéantar iarratas ar modhnuithe ar Thairiscintí Nasctha ara n-eisiúint ag ESB Networks, ina ról mar an DSO, nó ag EirGrid, ina ról mar an TSO (ar a dtugtar " Oibreoirí an Córais" orthu le chéile) Táillí agus Próiseas Comhpháirteach DSO TSO chun Tairiscint Nasctha a Mhionathrú (PDF | 330 KB).

Is féidir an Fhoirm Fhorlíontach a fháil ag an nasc thíos: Foirm Iarratais Fhorlíontach le haghaidh Mionathruithe ar Thairiscintí Nasctha Giniúna (PDF 374KB).

Iarratas chun Sonraí an Teagmhálaí agus/nó Seoladh Cláraithe na Cuideachta a athrú.

Chun go ndéanfaidh DSO leasú ar Shonraí an Teagmhálaí agus/nó seoladh Cláraithe na Cuideachta nuair a bhíonn Comhaontú Nasctha i bhfeidhm, ní mór don Chustaiméir ceachtar acu seo a chur ar fáil:

  • Dearbhú scríofa ar pháipéar ceannchlóite na Cuideachta atá ann agus é sínithe ag stiúrthóir/rúnaí [Ainm na Cuideachta atá ann cheana] nó
  • Sliocht ó mhiontuairiscí an Chruinnithe nó Rún na Cuideachta - agus é sínithe ag stiúrthóir/rúnaí [Ainm na Cuideachta atá ann cheana]

 

Ba cheart an comhfhreagras a sheoladh chuig:

ESB Networks CGA
f/c an Bhainisteoir um Rialáil Chúrsaí Tráchtála agus In-athnuaite
Bóthar Bhaile na Lobhar
Carraig an tSionnaigh
Baile Átha Cliath 18

 

Eiseoidh DSO Litir Admhála nuair a bheidh sonraí an Chustaiméara leasaithe.

Leagtar amach sna Coinníollacha Ginearálta maidir le Custaiméirí Tionscail agus Tráchtála agus Gineadóirí a Nascadh leis an gCóras Dáileacháin (PDF 340 KB) na himthosca faoinar féidir cead a thabhairt chun Comhaontú Nasctha a Shannadh.

I gcás iarratais ar Shannadh, ba cheart don Chustaiméir an Litir Sannta/Nuachana (PDF 133 KB) a sheoladh isteach ag iarraidh go ndéanfar Comhaontú Nasctha atá ann cheana féin a shannadh chuig Eintiteas Nua Dlíthiúil. Má chinneann DSO gur féidir dul ar aghaidh leis an iarratas, déanfaidh DSO iarracht doiciméid na tairisceana nasctha a eisiúint chuig an Eintiteas Nua Dlíthiúil laistigh de 20 lá gnó. Beidh trí (3) mhí ag an aonán dlíthiúil nua glacadh leis. Tabhair faoi deara go mbeidh táille modhnaithe leibhéal 1 i bhfeidhm. Tabhair faoi deara má dhéantar aon athruithe ar shonraí iarratasóra atá sna Foirmeacha Iarratais/sa teimpléad (sna teimpléid) iniomaíochta bunaidh a bhain leis an Iarratas ar Ghineadóir Nua a Nascadh(NC5) (PDF 737 KB) nó leis an Iarratas ar Ghineadóir Nua a Nascadh(NC5A) (PDF 548 KB)  beidh sé riachtanach don chustaméir Foirm Iarratais nua/teimpléad (teimpléid) iniomaíochta nua mar aon le dlúthdhiosca a thabhairt do:

ESB Networks CGA,
Gineadóirí DSO,
Bóthar Bhaile na Lobhar,
Carraig an tSionnaigh,
Baile Átha Cliath 2.

Tabhair faoi deara freisin, má bhíonn Comhaontú TUoS ag teastáil, beidh sé riachtanach é sin a athshannadh freisin chuig an eintiteas dlíthiúil nua agus ba cheart don chustaiméir teagmháil a dhéanamh le TSO (info@eirgrid.com) faoin scéal.