Le feiceáil anois: Gineadóir In-athnuaite/Leabaithe a nascadh: Gnéithe Teicniúla Féach gach Rud

Seol aon cheisteanna atá agat chuig an seoladh seo a leanas:

Riomhphost: dsogenerators@esb.ie

Teagmhálaí ESB Networks. Tabharfar na sonraí ag céim na tairisceana nasctha.

Baineann na coinníollacha ginearálta seo a leanas le:

  • Gach custaiméir iompórtála a bhfuil acmhainn is mó ná 100 cileavolta-aimpéar (kVA) acu
  • Custaiméirí a bhfuil giniúint leabaithe acu
  • Táirgeoirí Cumhachta is Teasa in Éineacht (CTÉ)
  • Uatáirgeoirí

 

Coinníollacha Ginearála maidir le Nascadh (PDF | 340 KB)

Rialaíonn na coinníollacha teicniúla seo a leanas:

  • Naisc le haghaidh custaiméirí atá nasctha ar an Meánvoltais (MV) nó ag 38 cileavolta (kV)
  • Custaiméirí a bhfuil giniúint leabaithe acu ar Voltas Íseal, Meán Voltas nó 38kV

 

Coinníollacha a Rialaíonn Nascadh leis an gCóras Dáileacháin(PDF | 473 KB)

I measc na gcoinníollacha ábhartha eile tá:

Maidir le feirmeacha gaoithe níos mó ná 5 Meigeavata, féach ar an Cód Dáileacháin (PDF | 1 MB) le haghaidh sonraí.