Próiseas cinnteoireachta maidir le moltaí faoi bheartais mhóra

  Sonraí Faisnéis atá ar fáil
Moltaí faoi beartais mhóra lena n-áirítear aon bhearta comhairliúcháin phoiblí
Faisnéis chúlra a bhaineann le moltaí agus le cinntí móra beartais

Féach ar na naisc thuas

Tuarascálacha an Chomhlachta um SF ar fheidhmiú na seirbhísí poiblí
 Athbhreithnithe ar Chaiteachas

Dáileadh Ioncaim le haghaidh ESB Networks CGA.

Cinneadh faoi Athbhreithniú Praghasanna PR4 ESB Networks - Cur i láthair Infheisteora (PDF 480KB)

 Tábla 1 - Próiseas cinnteoireachta maidir le moltaí faoi bheartais mhóra


Fill ar Scéim na bhFoilseachán