Loga maidir le Nochtadh faoi SF

Iarratais um Shaoráil Faisnéise (SF) a fuair Oifig um SF ESB Networks CGA. i rith dara  Ráithe na bliana 2017. 

Gnóthas/Grúpa Leasa
​Dáta an Iarratais  Catagóir an Iarrthóra ​Cur Síos ar an Iarratais ​Stádas  An data Eisiúna ​Uimhir Id
25/10/2017 Cliant  

Comhaontú ceada slí agus ceist maidir le cuaille a bhogadh

 

Tarraingthe Siar

22/11/2017  FOI10095 
10/10/2017 Cliant

Oibreacha bóthair, Cnoc Uí Bhrú, an Uaimh

Diúltaithe

07/11/2017  FOI10092 
04/10/2017 Cliant

Uasghrádú agus astaíochtaí: Cora Droma Rúisc-An Airgnigh-Corrdhoire

Diúltaithe

01/11/2017  FOI10094 
02/10/2017 Cliant

Léarscáileanna agus sonraí faoi línte cumhachta 110kV i gCo. an Chláir

Diúltaithe

27/10/2017  FOI10093 
02/10/2017 Cliant

Léarscáileanna agus sonraí faoi línte cumhachta 11kV i Laois/Cill Chainnigh

Refused  27/10/2017  FOI10091 
02/10/2017 Iriseoir

Carranna Leictreacha - an costas a bhaineann le pointí luchtaithe príobháideacha agus poiblí a chur ar fáil

Diúltaithe 24/11/2017  FOI10090 
29/09/2017 Cliant

Costais Líne 110kV Chora Droma Rúisc-na hAirgní-Chorrdhoire.

Diúltaithe 27/10/2917  FOI10088 
24/09/2017  Cliant

Fostáisiún agus acmhainn

Diúltaithe  26/10/2017  FOI10089 
21/09/2017 Cliant

Léarscáileanna agus sonraí faoi línte cumhachta i dTrá Lí/i dTairbeart

Diúltaithe 24/10/2017  FOI10087 
21/09/2017 Cliant  

Léarscáil den bhealach atá beartaithe do líne chumhachta 110kv ag Stáisiún Cumhachta

Diúltaithe 17/10/2017  FOI10085 
05/10/2017 Cliant 

Liosta de na línte cumhachta 38kv, 110kv agus 220kv, mionsonraí fúthu agus léarscáileanna

Diúltaithe 18/10/2017  FOI10084 
06/09/2017 Cliant 

Cuaillí nua a cuireadh suas, saolré, costais agus cothabháil cuaillí

Diúltaithe 03/10/2017   FOI10080
18/09/2017 Cliant 

Sonraí maidir leis an méid uisce a scaoileadh ag Poll an Phúca

Diúltaithe  13/09/2017   FOI10083 
07/09/2017 Cliant

Urraíocht

Diúltaithe 18/09/2017   FOI10081 
29/08/2017 Cliant 

Soilse Sráide

Withdrawn/Dealt with Outside of FOI  25/09/2017   FOI10079
11/08/2017

Gnóthas/Grúpa Leasa

Faisnéis maidir le hÉileamh

Ceadaithe  07/09/2017  FOI10078
24/07/2017 Cliant   Pá agus Inscne Diúltaithe  21/08/2017  FOI10076
24/07/2017 

Gnóthas/Grúpa Leasa

Nasc ceada slí ó Fheirm Ghaoithe Chúil Aodha chuig Fostáisiún de chuid ESB Diúltaithe  21/08/2017  FOI10077
17/05/2017 Cliant 

Stáisiún Hidrileictreach na Glaise chuig Fostáisiún an Dúin

Part-granted   25/07/2017  FOI10065
28/06/2017

Gnóthas/Grúpa Leasa

 

Oibreacha de chuid Uisce Éireann atá sa sceideal do Ché na Canálach Móire

                     

Tarraingthe Siar/Rinneadh plé leis taobh amuigh den phróiseas saorála faisnéise

 25/07/2017  FOI10073
24/05/2017 Cliant 

Fostáisiún: Bóthar Achadh Úr

Diúltaithe  19/07/2017  FOI10067
13/06/2017 Cliant

Oibreacha agus oibreacha atá beartaithe ar Fhaiche Eastát na Tulchann, Baile Átha Cliath 11

Diúltaithe  10/07/2017  FOI10071 
21/06/2017

 

Gnóthas/Grúpa Leasa

 
  

Soláthar: Teileamaitic Feithicle

Diúltaithe  11/07/2017  FOI10070
15/06/2017 Cliant

Stáisiún Hidrileictreach na Glaise chuig Fostáisiún an Dúin

Ceadaithe go Páirteach  13/07/2017  FOI10069 
14/06/2017 Cliant Rialacha fostáisiúin

Tarraingthe Siar/Rinneadh plé leis taobh amuigh den phróiseas saorála faisnéise

 21/06/2017  FOI10072
19/05/2017 Cliant

Stáisiún Hidrileictreach na Glaise chuig Fostáisiún an Dúin

Aistarraingthe  15/06/2017  FOI10066
14/04/2017

 Iriseoir

Bónais do bhaill foirne Diúltaithe  10/05/2017  F0I10060 
13/01/2017

Gnóthas/Grúpa Leasa

 

Sonraí stairiúla maidir le táirgeadh méadraithe ar bhonn laethúil ó gach feirm ghaoithe

Diúltaithe  11/05/2017  FOI10061
20/02/2017 Cliant

Ceisteanna cistiúcháin

Diúltaithe  20/03/2017  FOI10059
05/02/2017 Cliant  Sonraí maidir le Moyville agus an Fheirm Ghaoithe ag an gCró Breac Ceadaithe  23/03/2017   FOI10054
20/01/2017

Ball Foirne

Tuairisc "Athbhreithniú ar Fhaomhadh Iarratas faoin gClár Athsholáthair Flít" dar dáta an 22/03/2016

Diúltaithe  10/02/2017  FOI10056
09/01/2017   

Gnóthas/Grúpa Leasa

 Taifid ar Ídiú Leictreachais

Tarraingthe Siar

 09/02/2017  FOI10055
29/12/2016 Individual  Request for records of AIE requests Refused  09/01/2016  FOI10053
01/12/2016 Individual  Information on works carried out on substation at Sexton St. North, Thomondgate   Granted  22/12/2016  FOI10052
28/07/2016 Individual  Information on Cooly Wind Farm, Crockbrack Hill, connection.  Part-granted   29/11/2016  FOI10048
10/10/2016 Individual  Records relating to former staff  Refused  30/10/2016  FOI10050 
24/08/2016 Business  Query distribution substation transformer and load information on the ESB Networks website  Part-granted  20/09/2016  FOI10049
10/06/2016 Business Connection agreements for Beale Hill Part-granted  08/07/2016  FOI10043
01/07/2016 Interest Group ESB Code of Practice for People with Disabilities Granted 11/07/2016   FOI10046

 Tábla 1 - Loga maidir le Nochtadh faoi SF

Fill ar Scéim na bhFoilseachán