Loga na Nochtuithe Saorála Faisnéise 

Iarratais Saorála Faisnéise a fuair Oifig Saorála Faisnéise ESB Networks CGA i Ráithe 1 agus Ráithe 2, 2020

 

 

Dáta a Fhála Catagóir an Iarratasóra Cur Síos ar an Iarratas Stádas  Dáta an Chinnidh Uimhir ID 
30/09/2020 Cliant  

Líon na dtithe ag Forbairt Ghleann na Muilleoirí i Sord atá ceangailte le do líonra. An líon do gach céim den fhorbairt ón lá inniu siar go dtí tús an tionscadail thart ar 2015

Ceadaithe go Páirteach 22/10/2020 FOI10279
17/09/2020 Cliant Faisnéis faoi aon chásanna leighis a bhfuil fianaise ann go raibh baint ag líne 220kV Charraig Mhaighin leo Diúltaithe 28/09/2020 FOI10276
26/08/2020 Gnóthas/Grúpa Sainleasa

Tá ISEA ag lorg staitisticí maidir le fuinneamh gréine fótavoltachais* atá nasctha agus a bhfuil conradh ann ina leith. Bheadh i gceist leis seo an tréimhse 20 bliain ó 2000-2020, suas le 6kW aon phas / 11kW trí phas. Méid iomlán na méadar iompórtála/easpórtála atá suiteáilte, teastais etci/foirmeacha NC6. Tá ISEA ag lorg staitisticí freisin maidir le fuinneamh gréine fótavoltachais tráchtála atá nasctha agus a bhfuil conradh ann ina leith. Bheadh i gceist leis seo an tréimhse 20 bliain ó 2000-2020, ó 6kW go 2,000kW. Méid iomlán na méadar iompórtála/easpórtála atá suiteáilte, foirmeacha ceadaithe nc5/nc5a.

* áirítear leis seo iarratais a bhaineann le forbairtí nua a bhfuil roinnt teaghaisí iontu a úsáideann scarbhileog BSL”
Ceadaithe 23/09/2020 FOI10273
01/08/2020 Cliant Na léamha maidir leis na réimsí leictreamaighnéadacha a thagann ó na méadair chliste nua. Cé mhéad radaíocht a astaíonn siad? An bhfuil siad contúirteach domsa nó do mo theaghlach? Agus an ndéanfar na méadair seo a uasghrádú go 5g? Ceadaithe 11/08/2020 FOI10268
16/07/2020 Iriseoir Réamh-mheasúnuithe ar shuíomhanna a bhfuil sreabhán ag sceitheadh ó cháblaí BSL i mBaile Átha Cliath. Diúltaithe 06/08/2020 FOI10267
15/07/2020 Gnóthas/Grúpa Sainleasa Léarscáil de na fostáisiúin leictreachais in Éirinn (chun inmharthanacht láithreán a mheas), Dún na nGall agus Sligeach go háirithe. Chaithfeadh an léarscáil a bheith mionsonraithe go leor chun an suíomh a shainaithint go beacht (más féidir). B’fhearr í a bheith i bhformáid PDF, más féidir. Rinneadh plé leis an iarratas seo taobh amuigh den phróiseas saorála faisnéise 29/07/2020 FOI10266
0707/2020 Cliant Gach ríomhphost, meabhrán, nóta, miontuairisc agus cáipéis agus cumarsáid eile a bhaineann le haon hiarratas ar BSL chun nascadh leis an líonra nó cuaillí a bhogadh ag Cnoc Rois, Ros Cam, Gaillimh.  Lena n-áirítear aon iarratas nó cumarsáid ó Mad Yoke Farm Ltd, Seafront Farm Ltd, Sunmile Ltd, a ngníomhairí nó daoine eile atá ag gníomhú thar a gceann, ach gan a bheith teoranta dóibh, don tréimhse ó 01/01/2018 go dtí an lá inniu. Ceadaithe go Páirteach 21/07/2020 FOI10265
06/07/2020 Cliant Gach ríomhphost, meabhrán, nóta, miontuairisc agus cáipéis agus cumarsáid eile a bhaineann le haon hiarratas chun nascadh leis an líonra nó cuaillí a bhogadh ag Bóthar Chnoc Rois, Ros Cam (féach an ceangaltán). Lena n-áirítear aon iarratas nó cumarsáid ó Proofridge Teoranta, Grayback Teoranta, a ngníomhairí nó daoine eile atá ag gníomhú thar a gceann, ach gan a bheith teoranta dóibh, don tréimhse ó 01/01/2019 go dtí an lá inniu. Ceadaithe go Páirteach 21/07/2020 FOI10264
16/06/2020 Gnóthas/Grúpa Sainleasa

•   Íoséileamh an tsamhraidh agus buaicéileamh an gheimhridh in 2018 i MWanna do gach fostáisiún 38kV agus 110kV i bPoblacht na hÉireann

•   Íoséileamh an tsamhraidh agus buaicéileamh an gheimhridh in 2019 i MWanna do gach fostáisiún 38kV agus 110kV i bPoblacht na hÉireann. 

•   A dhearbhú cé na fostáisiúin 110kV a aisfhothaíonn gineadóirí nuair nach féidir leis na fostáisiúin 110kV a fhothaíonn na gineadóirí sin de ghnáth déanamh amhlaidh.

Ceadaithe go Páirteach 08/07/2020 FOI10263

Table 1 - FOI Disclosure LogFill ar Scéim na bhFoilseachán