Loga na Nochtuithe Saorála Faisnéise 

Iarratais Saorála Faisnéise a fuair Oifig Saorála Faisnéise ESB Networks CGA I Ráithe 1 agus Ráithe 2, 2018.

Dáta a Fhála Catagóir an Iarratasóra Cur Síos ar an Iarratas Stádas  Dáta an Chinnidh Uimhir ID 
 07/06/2018  Cliant Glaonna ar an mBeolíne 2015, 2016, 2017, 2018   Ceadaithe  22/06/2018  FOI10137
 18/05/2018  Cliant Pleanáil agus Oibreacha ag Fostáisiún Rivendell  Ceadaithe go Páirteach  12/06/2018  FOI10133
 17/05/2018  Cliant áitribh Chónaithe atá nasctha leis an Eangach  Ceadaithe  29/06/2018  FOI10131
 08/05/2018  Cliant  Taighde ar réimsí maighnéadacha ar mhinicíocht rí-ísle ó Línte Cumhachta Lastuas  Ceadaithe  05/06/2018  FOI10130
 30/04/2018  Cliant Tuairisc ar Mhórghearradh Cumhachta de deasca Fabht  Diúltaithe  11/05/2018  FOI10129
 17/04/2018 Gnóthas/Grúp a Sainleasa Dáileadh Cónaithe do gach MCC I ngach DG  Ceadaithe  10/05/2018  FOI10127
 03/04/2018 Gnóthas/Grúp a Sainleasa Leictreachas a easpórtáiltear chuig Oileáin Árann Tarraingthe Siar/Rinneadh plé leis taobh amuigh den phróiseas saorála faisnéise  30/04/2018  FOI10124
 27/03/2018  Cliant Áitribh chónaithe a bhfuil nasc reatha acu  Ceadaithe  20/04/2018  FOI10121
 20/03/2018  Cliant Iarratas Pleanála le haghaidh Líne Tharchuir  Diúltaithe  18/04/2018  FOI10119
 15/03/2018 Gnóthas/Grúp a Sainleasa Glanspás idir Feirmeacha Gréine agus Línte Cumhachta Lastuas  Deadaithe  13/04/2018  FOI10118
 13/03/2018  Cliant Áitribh chónaithe a bhfuil naisc ghníomhacha agus neamhghníomhacha acu  Diúltaithe  21/03/2018   FOI10120
 12/03/2018  Iriseoir Nasc Leis an Eangach rLuchtaithe  Ceadaithe go Páirteach  23/03/2018  FOI10117
 12/03/2018 Gnóthas/Grp a Sainleasa Claochladán ag Bothar Chill an Chrosaire agus Fostáisiún 38kV  Ceadaithe go Páirteach  22/05/2018  FOI10115
 28/02/2018  Cliant Soláthar Mahon Hydro don Eangach Náisiúnta  Diúltaithe  15/03/2018  FOI10114
 22/02/2018  Cliant Áitribh chónaithe a nascadh leis an eangach chumhachta  Diúltaithe  21/03/2018  FOI10113
 21/02/2018 Gnóthas/Grúp a Sainleasa Cóid chumraíochta méadar lena n-áirítear méadair chliste  Ceadaithe  16/03/2018  FOI10112
07/02/2018 Gnóthas/Grúp a Sainleasa Gníomhaíocht dáilte leictreachais ar fud na hEorpa Tarraingthe /Siar/Rinneadh plé leis taobh amuigh den phróiseas saorála faisnéise  20/02/2018  FOI10109 
 02/02/2018  Cliant Foinse an ghuail a dhóitear ag Gob na Muine Diúltaithe  12/02/2018  FOI10108
 29/01/2018  An tOireachtas Réadmhaoin atá faoi uinéireacht ESB nó atá glachta ar cíos ag ESB nach bhfuil in úsáid  Diúltaithe  30/01/2018  FOI10105
 23/11/2017  Cliant Sonraí maidir le Nascadh  Ceadaithe go Páirteach  22/02/2018  FOI10098

 Table 1 - FOI Disclosure Log

Fill ar Scéim na bhFoilseachán