Faisnéis airgeadais

Sonraí Eolas
Na Ráitis Airgeadais Is féidir Cuntais Bhliantúla ESB Networks CGA. a fháil ón Oifig um Chlárú Cuideachtaí
Pleananna maidir le Mórthograí Caiteachais Chaipitiúil  Dáileadh Ioncaim le haghaidh ESB Networks CGA
Íocaíocht nó Orduithe Ceannaigh le haghaidh earraí agus seirbhísí Tá faisnéis faoi na híocaíochtaí arna ndéanamh ag ESB Networks CGA., ina cháil mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin, i gcomhair earraí agus seirbhísí foilsítear i dtábla 2.
Luach Saothair Chomhalta an Bhoird Rialachais Íoctar €12,600 mar tháille bhliantúil le Baill Neamhspleácha Bhord ESB Networks CGA.
Maoiniú/Urraíocht comhlachtaí neamhphoiblí Tá faisnéis faoi aon chistiú/urraíocht a dhéanann ESB Networks CGA. ar comhlachtaí neamhphoiblí ina cháil mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin ó 14 Aibreán, 2016, le foilsiú in Eanáir 2017

 Tábla 1 - Faisnéis Airgeais faoi Oibreoir an Chórais Dáileacháin

 

Payment for Goods and Services

This table provides details of payments made by ESB Networks DAC in its capacity as the Distribution System Operator, in Q2, 3 and 4 of 2016 with a total value of more than €20,000 for categories of goods and services procured.

               Q2 2016  Q3 2016  Q4 2016 
 Meter Reading Services €465,390   €532,482  €613,607

 Environmental, Safety &

Support services (includes

Customer Services,

Financial, Legal, Marketing

& Insurance Services)

 €1,093,393  €705,135  €538,586

 Information Technology

& Communication

€1,752,902  €883,232  €2,803,259
 Fees & Charges to Regulators  €439,439  €439,439  €439,439

 

 Table 2 - Payment for Goods and Services

Fill ar Scéim na bhFoilseachán