ESB Networks agus Oideachas faoi Shábháilteacht

Road Safety Education

Pleananna Ceachta

D’fhorbraíomar Pleananna Ceachta do ranganna Sinsearacha agus Sóisearacha atá deartha go sonrach le tacú le snáitheanna leictreachais an Churaclaim Eolaíochta.

 

Clúdaíonn na dhá Phlean Sóisearach Leictreachas inár gComhshaol agus Fanacht Sábháilte le Leictreachas agus tá dhá Phlean Ceachta do na ranganna Sinsearacha, lena n-áirítear Fanacht Sábháilte le Leictreachas agus Leictreachas Statach. ​

Pleananna Ceachta agus Bileog Gníomhaíochta

Comórtas Dathadóireachta

Is féidir le gach leanbh Bunscoile cur isteach ar ár gcomórtas Fan Slán, Fan Amach. Bealach spraíúil, spreagúil, oideachasúil is ea an comórtas trína bhfeadfaidh daltaí ó na Naíonáin Shóisearacha go Rang 6 fáil amach faoi na buntáistí a bhaineann le leictreachas, agus foghlaim conas a fanacht sábháilte nuair a bhíonn siad gar dó.

Tuilleadh Eolais