Ag obair in ESB Networks

Deiseanna Gairme le ESB Networks

Tá breis is 3,000 duine fostaithe ag ESB Networks ar fud na tíre. Cuirimid réimse leathan deiseanna gairme ar fáil i ndisciplíní éagsúla, lena n-áirítear gairmeacha teicniúla, innealtóireachta, airgeadais, dlí, TF agus gairmeacha eile. Tá pacáiste cuimsitheach againn dár mbaill foirne ó thaobh luach saothair, deiseanna gairme agus forbairt phearsanta/ghairmiúil. Tá an tsolúbthacht agus an comhionannas i gcroílár chleachtas oibre ESB Networks. Lena chois sin tá réimse leathan clár cuimsitheach againn maidir le tacaíocht foirne.Current Job Vacancies

Tá an tSábháilteacht ar Cheann dár mBunluachanna

Tá ESB Networks tiomanta do bhonneagar leictreachais a chur ar fáil atá sábháilte agus slán. Tugaimid tús áite do shábháilteacht ár bhfoirne a chosaint, mar aon le sábháilteacht an phobail i gcoitinne, maoine agus na timpeallachta nádúrtha. Déanaimid ár ndícheall ceannaireacht i dtaobh na sábháilteachta a chur chun cinn inár ngníomhaíochtaí oibre go léir.