Tuairiscigh Gearradh Cumhachta

Leid Sábháilteachta: Bíonn Sreanga leictreachais tithe beo agus baolach. Ná téigh gar agus ná bain dóibh. Glaoigh ar ár seirbhís éigeandála ag 1850 372 999 nó 999 nó 112

Tuairiscigh Gearradh Cumhachta

Má tá aon chás éigeandála ar eolas agat glaoigh orainn láithreach ag 1850 372 999+353 21 2382410 seirbhís de lá is d’oíche, 7 lá na seachtaine.

Má bhíonn do sholáthar leictreachais caillte agat seiceáil ar dtús an é d’áit chónaithe féil atá gan cumhacht nó an bhfuil fabht sa cheantar go léir. Féadfaidh tú seiceáil ar ESB Networks PowerCheck chun faisnéis fíor-ama a fháil faoi fhabhtanna agus gearrthacha cumhachta beartaithe. Mura bhfuil d’fhabht sa liosta tuairiscigh dúinn ar líne é.

ESB PowerCheck Tuairiscigh fabht ar líne

An fabht atá ag cur as duit a thuairisciú ar líne:

Anseo is féidir leat an fabht a thuairisciú ar líne nó stádas an ghearrtha cumhachta a sheiceáil lena fháil amach an bhfuilimid ar an eolas faoin bhfabht nó le nuashonruithe agus eolas faoin aga gan seirbhís a fháil.  Le príobháideachas eolais a chinntiú teastóidh uait do MPRN 11 dhigit agus an t-ainm nó an uimhir ghutháin atá ceangailte le do chuntas.

Seicliosta

Má bhíonn do chomharsana gan cumhacht freisin téigh chuig Powercheck chun faisnéis fíor-ama a fháil faoi ghearrthacha cumhachta. Mura bhfuil do cheantar ar an liosta is féidir leat an fabht a thuairisciú ar líne nó glaoigh ar 1850 372 999+353 21 2382410. Luaigh d’uimhir thagartha mhéadarphointe MPRN más féidir.
Má tá cumhacht ag do chomharsana nó mura bhfuil tú in ann an scéal a sheiceáil le do chomharsana beidh ort a sheiceáil go bhfuil do lasc thuisleach lasctha “ar” nó an bhfuil d’fhiúsanna séidte.

D’fhéadfadh locht i do sreangú féin a bheith ag cruthú na faidhbe agus sa chás sin ní bheadh ESB Networks in ann é a dheisiú. 

Má thuisligh do lasc thuisleach nó má tá fiús séidte, mhúch do chuid fearas go léir sula athshocraíonn tú an lasc nó sula gcuireann tú fiús in áit an fhiúis shéidte. Féach ar an bhfíseáin thuas faoi cad atá le déanamh agat má bhíonn gearradh cumhachta agat.

Má rinne tú na seiceálacha sin agus má tá tú fós gan chumhacht b'fhéidir go mbeadh ort dul i dteagmháil linn ag 1850 372 999+353 21 2382410. Luaigh d’uimhir thagartha mhéadarphointe MPRN más féidir. 

Tá sé tábhachtach deimhin a dhéanamh de nach bhfuil an fabht ar do thaobh féin den mhéadar. Má thugaimid freagra ar do ghlaoch agus má bhíonn an locht i do suiteáil leictreach féin, d’fhéadfá a bheith faoi dhliteanas muirear suas le €136 a íoc agus ní bheadh cead againn d’fhabht a dheisiú. 

Family watching TVSeiceáil an bhfuil do chreidmheas éigeandála ídithe. Má tá beidh ort cur le do chreidmheas.

Seiceáil do lasc thuisleach is d’fhiúsanna mura bhfuil do chreidmheas ídithe. Glaoigh ar 1850 372 999 nó ar +353 21 2382410 má bhíonn tú fós gan cumhacht.  Luaigh d’uimhir thagartha mhéadarphointe MPRN más féidir.