Gearrthacha Cumhachta le linn Drochaimsire

Severe Weather

Sábháilteacht le linn Stoirme

Is féidir le stoirmeacha damáiste a dhéanamh do líonraí dáileacháin leictreachais. Nuair a bhíonn ghaoth fhraochta ag séideadh agus crainn ag titim is féidir sreanga cumhachta lastuas a bhriseadh agus a leagadh agus an soláthar leictreachais do limistéir mhóra a ghearradh. Is féidir le farasbarr uisce dromchla boghtaí cábla leictreachais faoin talamh a bhá agus damáiste a dhéanamh. Is féidir le tintreach damáiste a dhéanamh freisin do línte cumhachta, do chuaillí leictreachais agus do threalamh, agus uaireanta téann cuaille trí thine dá bharr. Tógann sé roinnt ama, uaireanta, an chuid den líonra a ndearnadh damáiste di a aimsiú agus na deisiúcháin a dhéanamh. Ag uaireanta mar sin bíonn sé tábhachtach fanacht glan amach ó shreanga leictreachais.    

 Ní bhíonn sé sábháilte choíche baint do shreanga tithe nó iad a láimhseáil.

Cumarsáid le linn stoirmeacha

Nuair a thuartar go mbeidh an-drochaimsir ann bailítear foirne ESB Networks sna limistéir lena mbaineann an rabhadh chun go mbeidh siad réidh chun seirbhís leictreachais a chur ar ais chomh luath agus a bheidh sé sábháilte é sin a dhéanamh. Nuair a bhíonn stoirmeacha fíochmhara ag séideadh d’fhéadfadh sé a bheith baolach tús a chur le hobair dheisiúcháin láithreach agus ní mór fanacht go mbíonn sé sábháilte.

Tuigeann ESB Networks go bhfuil sé tábhachtach an oiread eolais agus is féidir a thabhairt duit, lena n-áirítear an t-am a bhfuiltear ag súil an tseirbhís leictreachais a chur ar ais.

ESB Networks PowerCheck

ESB PowerCheck -  faisnéis fíor-ama faoi fabhtaí.  

Tá ​ESB Networks PowerCheck ar fáil freisin mar aip mhóibíleach le haghaidh  iphone agus android .

Is féidir leat an fabht a thuairisciú ar línestádas an ghearrtha cumhachta a sheiceáil le nuashonruithe faoin bhfabht agus eolas faoin aga gan seirbhís a fháil.  Le príobháideachas eolais a chinntiú teastóidh uait do MPRN 11 dhigit agus an t-ainm nó an uimhir ghutháin atá ceangailte le do chuntas.
Lena choi sin cuirimid nuashonruithe ar fáil go rialta do na meáin agus craoltar iad ar an raidió áitiúil agus náisiúnta agus ar chláir nuachta teilifíse.
Cuirimid faisnéis ábhartha ar fáil mar nuashonraithe ar ár gcuntas twitter. Lean muid ar  @ESBNetworks.

Uaireanta bíonn na huimhreacha éigeandála 24 uair an chloig 1850 372 999 agus +353 21 2382410 gnóthach má dhéantar cur isteach forleathan ar an tseirbhís leictreachais.

I gcásanna mar sin cuirtear freagraí uathoibríocha ar fáil.

Leideanna Sábháilteachta

  • Bí cinnte de go bhfuil cúpla tóirse agat agus cadhnraí breise. Bí cúramach má úsáideann tú coinnle.
  • Coinnigh teileafón a phlugáiltear isteach agus nach bhfuil leictreachas riachtanach dó.
  • Coinnigh an uimhir theileafóin éigeandála in aice láimhe 1850 372 999 +353 21 2382410 mar aon le d'uimhir MPRN (atá ar do bhille) Cabhraíonn d’uimhir MPRN linn an líonra a aithint trína ndéantar freastal ort.
  • Ná glaoigh ar aon uimhir theileafóin eile de chuid ESB toisc gurb iad na huimhreacha éigeandála na cinn sin amháin trínar féidir eolas cothrom le dáta a thabhairt duit agus, nuair is cuí, beidh na teachtaireachtaí uathoibrithe a bhaineann le do cheantar ar fáil orthu.
  • Má tá riachtanais speisialta agat de bharr éiglíochta nó soghluaisteachta teoranta, nó má úsáideann tú trealamh leictreach míochaine, déan deimhin de go bhfuil tú cláraithe ar an gClár Míochaine. Déan teagmháil le do sholáthraí leictreachais lena chinntiú go bhfuil tú ar a gclár míochaine.
  • Má tá comharsana scothaosta ina gcónaí gar duit, seiceáil le do thoil go bhfuil siad ceart go leor.  
  • Má theipeann ar do chumhacht leictreachais, mhúch gach fearas ACH AMHÁIN do chuisneoir, do reoiteoir agus solas amháin. Ná hoscail an reoiteoir.  
  • Déan deimhin de gan tú féin a chur i mbaol agus cuir na seirbhísí éigeandála a chur ar an eolas má bhíonn cúrsaí contúirteacha ann. 
  • Smaoinigh ar shocruithe malartacha a dhéanamh, nuair is féidir, chun fanacht le do teaghlach nó le cairde má bhíonn tionchar ag an ngearradh cumhachta ort.   
  • Más féidir é, déan uisce a bheiriú, agus é a chur i bhfleascanna sula dtarlaíonn an gearradh cumhachta.

 

Gineadóir Cúnta a Úsáid: 

Foinsí úsáideacha leictreachais iad gineadóirí cúnta i gcásanna éigeandála nuair nach mbíonn soláthar ESB Networks ar fáil.

Tabhair faoi deara go mbaineann rialacha speisialta le shuiteáil gineadóirí cúnta ach beidh do chonraitheoir cláraithe leictreachais in ann comhairle a chur ort fúthu.

Cailliúint Cumhachta le linn stoirm mhór

Is féidir le drochstoirm an-damáiste a dhéanamh do líonraí leictreacha. Cuirfimid fáilte roimh do ghlaoch ag insint dúinn go bhfuil tú gan chumhacht agus as teagmháil a dhéanamh linn chun insint dúinn faoi éigeandáil. Taispeántar duit sa bhfíseán seo cad a bheadh le déanamh agat dá gcaillfeadh tú cumhacht le linn drochstoirme.

Leid Sábháilteachta: Má fheiceann tú cuaillí nó sreanga a ndearnadh damáiste dóibh NÁ BAIN DÍOBH agus NÁ TÉIGH GAR DÓIBH. Glaoigh ar 1850 372 999 nó 999 nó 112 láithreach