ESB Networks agus Bheith Ullamh

Be Winter Ready 380x 364

Bí ullamh le haghaidh gearradh cumhachta

Tá ár líonra leictreachais ar cheann de na cinn is fearr san Eoraip. Mar sin féin, mar gheall ar mhéid an chórais agus an-drochaimsir a bhíonn againn ó am go chéile, is féidir fabhtanna tarlú agus is cinnte go dtarlóidh siad. 

 

Tá cur síos againn thíos ar fhaisnéis úsáideach a mholaimid dár gcustaiméirí go léir a bheith ar eolas acu chun go mbeidh siad ullamh le haghaidh aon ghearradh cumhachta.

 

Féach thíos freisin roinnt eolais áisiúil faoi na bealaí ar féidir leatsa ullmhú agus coinneáil slán sábháilte i gcaitheamh an gheimhridh.

Bí Réidh don Gheimhreadh

Cad is féidir leat a dhéanamh

 • Bíodh tóirse agat áit éigin ar féidir leat do lámh a leagan air mar aon le soláthar cadhnraí breise.
 • Coinnigh d’uimhir thagartha mhéadarphointe (MPRN) agus ár n-uimhir theagmhála éigeandála in áit shábháilte. Is iad 1850 372 999+353 21 2382410 ár n-uimhreacha.
 • Bíodh a fhios agat cá bhfuil d’fhiúsanna baile agus cá bhfuil na lasca tuisleacha le go bhféadfaidh tú seiceáil an bhfuil aon fhadhbanna ag baint le do chóras leictreach féin.
 • Is iondúil go gcraoltar scéalta faoi gearrthacha móra cumhachta ar stáisiúin raidió. Féadfaidh tú tiúnáil isteach ar do raidió iniompartha nó gléas soghluaiste. Mar mhalairt ar sin féadfaidh tú raidió cairr a úsáid.
 • D'fhéadfá a bheith in ann do gléas soghluaiste a luchtú sa charr.
 • Cuireann ESB PowerCheck faisnéis fhíor-ama ar fáil faoi na fabhtanna móra go léir. Tá sé sin le fáil mar aip shoghluaiste d' iPhone agus d'Android.
 • Beidh nuashonruithe le fáil freisin ar ár gCuntas Twitter @ESBNetworks faoi conas atá ár bhfoirne ag dul i ngleic le damáiste stoirme agus cathain ar féidir leat a bheith ag súil go mbeidh cumhacht agat arís. 
 • Má tá geataí leictreonacha agat ar d’áit chónaithe nó ar do réadmhaoin, bí cinnte go bhfuil a fhios agat cá bhfuil an modh lámhoibrithe agus go bhfuil tú in ann é a úsáid.
 • Má tá tú ag brath ar leictreachas ar chúiseanna liachta, déan teagmháil le do sholáthraí a chláróidh tú mar chustaiméir a bhfuil riachtanais leighis agat agus a chuirfidh sé nó sí é sin in iúl dúinn.
 • Coinnigh súil ar bhaill teaghlaigh, ar chairde agus ar chomharsana a bhfuil riachtanais speisialta míochaine acu nó atá scothaosta, lena chinntiú go bhfuil na soláthairtí éigeandála is gá acu.
 • Socraigh anois cad a bheadh le déanamh agatsa agus acusan dá dtarlódh gearradh fada cumhachta.

Cailliúint Cumhachta le linn stoirm mhór

Is féidir le drochstoirm an-damáiste a dhéanamh do líonraí leictreacha. Cuirfimid fáilte roimh do ghlaoch ag insint dúinn go bhfuil tú gan chumhacht agus as teagmháil a dhéanamh linn chun insint dúinn faoi éigeandáil.

 

Taispeántar duit sa bhfíseán seo cad a bheadh le déanamh agat dá gcaillfeadh tú cumhacht le linn drochstoirme.

Cad atá le déanamh agat má tharlaíonn gearradh cumhachta

Tá ár líonra leictreachais ar cheann de na cinn is fearr san Eoraip. Mar sin féin, mar gheall ar mhéid an chórais agus an-drochaimsir a bhíonn againn ó am go chéile, is féidir fabhtanna tarlú agus is cinnte go dtarlóidh siad. 

 

Tá faisnéis úsáideach sa bhfíseán seo a mholaimid dár gcustaiméirí go léir a bheith ar an eolas fúithi sula dtarlaíonn aon ghearradh cumhachta.

ESB PowerCheck Tuairiscigh fabht ar líne