Cóipcheart © ESB

Gach ceart ar cosaint lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do shuíomh, ábhar, téacs, íomhánna, grafaicí, físeáin, teachtaireachtaí, cód, teidil bhogearraí, leagan amach agus comhéadan úsáideora atá sonrach don suíomh. 

Ós rud é go bhfuil gach ábhar ar an suíomh gréasáin faoi chóipcheart, d’fhéadfadh aon úsáid neamhúdaraithe d’aon ábhar ar an suíomh gréasáin sárú a dhéanamh ar dhlíthe cóipchirt, trádmharcanna agus dlíthe eile.

Má dhéanann úsáideoir aon ábhar ón suíomh idirlín a íoslódáil le haghaidh úsáide pearsanta nó neamhthráchtála, ní mór don úsáideoir gach fógra faoi chóipcheart, trádmharc nó fógraí eile dá samhail atá san ábhar bunaidh a choinneáil in aon chóipeanna den ábhar.

Ní féidir ábhar ar an suíomh gréasáin seo a chóipeáil, a mhodhnú, a atáirgeadh, a athfhoilsiú, a uaslódáil, a sheoladh tríd an bpost, a tharchur, a chur ar taispeáint go poiblí, a thaibhiú, a dháileadh nó a úsáid chun críocha ar bith poiblí nó tráchtála.


Meán Fómhair 2014